Op 2 februari 2016 presenteerde toenmalig wethouder Frank Rozenberg een plan voor de gemeentelijke panden aan de Voorburgse Herenstraat.

Het kwam hier op neer: de gemeenteraad, de griffie en de politieke partijen zouden verhuizen van Herenstraat 72 naar 42. Herenstraat 72 zou bezet worden door museum Swaensteyn en het pand van het museum, Herenstraat 101, zou worden verkocht.

Nu, anderhalf jaar later, ligt er een heel ander plaatje. Waaijer projectontwikkeling wil Herenstraat 42, plus de naastgelegen panden 44 en 46 (ook al bestaat dat nummer formeel niet) afbreken. In plaats daarvan komen er een ondergrondse parkeergarage, een nieuwe Hoogvliet supermarkt en zo’n 30 woningen.

De gemeente voelt daar wel voor, ook al omdat verkoop van Herenstraat 42/44 zo’n vijf miljoen euro oplevert. Probleem: het is nog steeds niet tot een akkoord gekomen tussen de gemeente en Waaijer. En waarom niet? Omdat de gemeenteraad toch wat argwanend keek naar de nauwe band tussen Waaijer en Rozenberg.

Rozenberg is sinds eind april weg. Zijn opvolgster, Bianca Bremer, trad pas enkele weken terug aan. En moet zich dus inwerken. Ergo: het duurt nog wel even voordat die intentieovereenkomst getekend wordt. Als dat al gebeurt.

Dat de gemeenteraad, griffie en politieke partijen verhuizen naar Herenstraat 42 wordt door insiders inmiddels als zeer onwaarschijnlijk ingeschat. En dat houdt in dat Museum Swaensteyn kan fluiten naar een nieuwe locatie.

De directie van het museum claimde eerder dat het voor een noodzakelijke groei van het aantal bezoekers onontkoombaar was dat men een nieuwe start maakte in Herenstraat 72, samen met Artibrak, de VVV, een café en de bibliotheek.

Wat men niet zo helder formuleerde was dat het museum bij een verhuizing veel meer subsidie per jaar nodig had en dat de verhuizing op zich ook ten laste van de gemeentekas zou gaan. En dan praten we nog niet eens over een verbouwing van Herenstraat 72.

Dat de museumrekening te hoog is, beseft inmiddels iedereen. Met de verkoop van Herenstraat 42/44 haalt de gemeente miljoenen binnen. Geld dat gebruikt kan worden om de zaal van de gemeenteraad in Herenstraat 72 grondig op te knappen, en de voorzieningen voor de griffie en de politieke partijen aan te pakken.

En het museum dan? Dat heeft zijn oog al laten vallen op het HTM-pandje op het Stationsplein van Voorburg, direct tegenover zusterorganisatie museum Huygens Hofwijck (zelfde directie). Daar zou een permanente tentoonstelling in kunnen. En de rest kan naar Huygens Hofwijck.

Zo kan de gemeente Herenstraat 101 ook voor  1 tot 2 miljoen van de hand doen. Geld dat deels gebruikt kan worden voor een nieuwe start en inrichting van Museum Swaensteyn.

Wat blijft er dan over van Rozenbergs plan? Weinig. Alleen afbraak en herbouw van Herenstraat 42/44. Dat er een parkeervoorziening in het Huygenskwartier bij moet komen staat buiten kijf gezien alle parkeerproblemen. Meer woningen zijn altijd welkom.

En die nieuwe supermarkt betaalt Hoogvliet beheer. Ze geven bovendien de huidige vestiging Herenstraat 52 op. Een deel van dat pand kan dienen voor een nieuw te vestigen winkel. De achterkant kan worden  afgebroken om ook daar woningen neer te zetten. Kost de hele verhuizing Hoogvliet ook geen cent meer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter