Nieuws
Visie geluidwerende voorziening Vlietland afgekraakt

Een door het bureau Witteveen en Bos opgestelde visie inzake geluidwerende voorzieningen langs de A4 bij natuur- en recreatiegebied Vlietland, deugt van geen kant. Dat stellen de Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie vogelplas Starrevaart in een brief aan provinciale staten van Zuid-Holland.

Volgens Witteveen en Bos, die de visie maakte op verzoek van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, kan volstaan worden met een aarden wal van 1,5 meter hoogte. Die zou de geluidoverlast door het verkeer op de A4 met 2 tot 5 decibel (eenheid van geluid) terugdringen. De provincie beloofde eerder een geluidwerend scherm over een lengte van 3,5 kilometer. Dat werd ook contractueel vastgelegd.

Witteveen en Bos stellen dat het contrast tussen stedelijk gebied en open polder behouden moet worden net als het panorama vanaf de snelweg. Langsrijdende automobilisten moeten het zicht op een open landschap behouden vanuit een ‘snelwegpanorama’. Dat kan door een aarden wal van 1,5 meter hoogte. Die moet dan wel onderbroken worden als sloten gepasseerd worden.

Volgens  de briefschrijvers geldt en ‘snelwegpanorama’ alleen naar het oosten, en niet naar het westen. Ook vragen zij zich af hoe een scherm of wal open landschappelijke verbindingen zou verstoren. De genoemde geluidreductie door de wal wordt door Witteveen en Bos niet onderbouwd.

In hun schrijven wijzen de vier organisaties erop dat automobilisten met 100 kilometer per uur Vlietland passeren. Hoe moeten zij dan een gevoel van openheid ervaren? Suggesties van Witteveen en Bos om het bos langs de A4 te verdichten staan bovendien haaks op die openheid.

De vier organisaties roepen Provinciale Staten op om niet mee te gaan met Gedeputeerde Staten die alleen uitvluchten verzint om onder de eigen verplichtingen uit te komen. De door Witteveen en Bos gebruikte argumenten snijden geen hout, zijn onderling tegenstrijdig en zijn geformuleerd vanuit een reeds vaststaande conclusie: geen geluidscherm.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter