Nieuws
Bezwaar tegen verkoop gemeentegrond

In de gemeenteraad bestaan bedenkingen tegen het plan van B&W om inwoners die illegaal stukjes gemeentegrond hebben ingepikt die groter zijn dan 50 vierkante meter, de kans te geven die grond van de gemeente tegen een gereduceerde prijs te kopen. Volgens diverse fracties wordt daardoor oneerlijk gedrag beloond.

De gemeente maakte vorig jaar een inventarisatie waaruit bleek dat er ruim 800 gevallen waren waarin burgers stukjes grond – zogenoemd snippergroen – van de gemeente hadden ingepikt. Dat was met name in de wijk Essesteijn zo. Voorgesteld werd de betrokkenen de kans te geven die grond te kopen voor 125 euro per vierkante meter; 50 euro per vierkante meter minder dan de formele grondprijs die de gemeente hanteert.

De reductie zou alleen gelden bij stukjes kleiner dan 50 vierkante meter. Nu stelt de gemeente voor de lagere prijs ook te hanteren bij grotere stukken. Het gaat dan om 47 gevallen. De prijsverlaging scheelt de gemeente zo’n 138.000 euro aan potentiële inkomsten.

Volgens wethouder Bianca Bremer hebben lang niet alle betrokkenen de grond bewust ingepikt. Menigeen kreeg de grond bij een verhuizing in handen; huurders van woningen maten hun grondgebied vaak niet na. Het feit dat bij kleinere stukjes wel een prijsverlaging gold en bij grotere niet werd als ‘oneerlijk’ ervaren. Daarmee dreigen ook rechtszaken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter