GroenLinks-gemeenteraadslid Henk Knoester gaat een Klimaatpact voor Leidschendam-Voorburg schrijven. Het zou ondertekend moeten worden door zoveel mogelijk politieke partijen uit de gemeenteraad. Het pact zou zich moeten richten op de periode 2018 – 2022.

Het moet maatregelen gaan bevatten die ertoe bijdragen dat de doelstellingen uit het mondiale Klimaatakkoord dat 174 landen in 2015 in Parijs afsloten, worden gehaald. Met name het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden.

Knoester neemt een voorbeeld aan Den Haag. Daar sloten D66, PvdA, Haagse Stadspartij, VVD, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP onlangs ook zo’n pact. Daarin staat onder meer dat de gemeente ingericht moet worden op de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Inwoners moeten meer aan duurzaamheid gaan doen. Zij worden vanuit de gemeente gestimuleerd om bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen te kopen.

Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Met andere woorden: geen broeikasgassen (CO2) meer uitstoten. Leidschendam-Voorburg wil pas in 2050 zo ver zijn. Knoester wil dat vervroegen. Ook wil hij dat ‘klimaat’ en ‘duurzaamheid’een integraal onderdeel worden van gemeentelijk beleid. Bij elk plan moet een duurzaamheidsverklaring zitten. Steen in de openbare ruimte moet plaats maken voor groen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter