Nieuws
Wethouder bestuurslid Avalex

Wethouder Bianca Bremer volgt Frank Rozenberg op als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van afvalbedrijf Avalex. Een voorstel van CDA-raadslid Hans Geurts om Rozenberg te vervangen door een gemeenteraadslid, vond geen genade bij de andere partijen in de gemeenteraad. Geurts wees erop dat Avalex een nieuwe bestuurlijke opzet moet krijgen waarbij de gemeenteraden van de zes gemeenten die Avalex ‘dragen’ een centrale rol spelen. Een directe aansluiting tussen gemeenteraad en bestuur van Avalex was dan volgens het CDA-gemeenteraadslid beter. Volgens de andere partijen kwam het voorstel van Geurts te laat. Ze gaven aan wel een principiële discussie te willen maar op een later tijdstip. Wethouder Floor Kist is overigens lid van het dagelijks bestuur van Avalex en tevens vice-voorzitter.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter