Nieuws
Duurzaamheidsagenda moet concreter

Wethouder Floor Kist moet zijn Duurzaamheidsagenda concreter maken. Hij moet aangeven welke maatregelen er al genomen zijn en wat die voor effecten hebben gehad op het milieu; met name de uitstoot van broeikasgassen CO2. Ook moet hij de ambities die hij heeft voor de toekomst onderbouwen met acties om die ambities ook waar te maken. Dat hebben diverse fracties in de gemeenteraad bepleit. De agenda stamt overigens al uit 2016 en wordt al uitgevoerd.

Volgens Kist vormen auto’s en woningen (gasloos maken) de grote klappers als het om CO2-reductie gaat. Aan de auto’s op de rijkswegen kan Kist weinig doen. In de gemeente zelf breidt hij het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s uit van 50 naar 150. Bij nieuwbouw wordt ingezet op woningen zonder gasaansluiting. Dat betekent wel dat mensen in oude woningen met een gasaansluiting meer moeten gaan betalen voor de infrastructuur.

Er is inmiddels al meer dan 10.000 vierkante meter aan zonnepanelen geïnstalleerd door woningeigenaren middels een subsidie van de gemeente. De gemeente zelf zet in op zonnepanelen bij scholen, wijkgebouwen en sportaccommodaties. Er al vele hectaren aan extra wateropvang bijgekomen. Na de zomer komt Kist met een notitie over de duurzaamheidsagenda.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter