Er is een ernstige bodemvervuiling ontdekt aan de Von Geusaustraat in Voorburg. Het betreft grond bij nummer 193; panden van netwerkbeheerder Tennet tussen de Utrechtsebaan en de spoorbaan Den Haag – Utrecht.

De bodem is daar vervuild met pcb’s:  polychloorbifenyl, een groep van zeer giftige organische chloorverbindingen. Er zitten ook olie en zware metalen in de grond. De vervuiling is in 1987 ontstaan.

Tennet wil op het terrein gaan werken aan een afscheider voor olie en benzine. Daartoe moet 75 kubieke meter vervuilde grond worden afgegraven. Hergebruik van de grond is verboden. De rest van de vervuiling (zo’n 8000 kubieke meter grond) kan blijven zitten, zo heeft de provincie bepaald.

Tennet wil het terrein herontwikkelen of verkopen. Er staat een grote transformator voor een 150 kilovoltverbinding. De eerste bebouwing dateert uit de periode tussen 1911 en 1924. In 1971 werd de Utrechtsebaan aangelegd. Op het terrein liggen ook ondergrondse olietanks.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter