Toen en Nu gebaseerd op een historische foto van een locatie in de gemeente. Elk weekeinde een nieuwe aflevering.  Deze week de Duvenvoordelaan Voorburg.

Op de foto linksboven – afkomstig uit de collectie van Piet van Dorp –  toont de Duvenvoordelaan in Voorburg.  Het is 1939 en de straat wordt aangelegd.

Men kijkt vanaf de Van Aremberglaan de Duvenvoordelaan in. De blik gaat van west naar oost.

Volgens de overlevering was ene Dirk Duvenvoorde – ook wel aangeduid als Dirk van Duvenvoorde – de eerste ambachtsheer van de heerlijkheid Voorburg toen de graven besloten hun bezit op te splitsen in kleinere stukken. We schrijven 1198.

De Duvenvoordes speelden geen bijzondere vooraanstaande rol in de Middeleeuwen. Het waren ‘modale’ ridders.

In de zeventiende eeuw stierf de mannelijke tak Duvenvoorde uit. Er waren geen mannelijke nakomelingen meer. Om te voorkomen dat de familie uitstierf sloot men zich aan bij de familie Van Wassenaer en ging ook die naam gebruiken. Vandaar dan in veel geschiedkundige werken Van Wassenaer wordt gebruikt waar eigenlijk Duvenvoorde had moeten staan.

Hoe dan ook de familie Van Wassenaer was het oudste geslacht in het graafschap Holland. In de zeventiende eeuw behoorde de familie tot de machtigsten van het land. Door de naamswijziging kwamen de Duvenvoordes is het lands bestuur terecht en verwierven zij rijkdom en bezit.

Kasteel Duivenvoorde, op de grens van Leidschendam en Voorschoten, was in het bezit van Duvenvoorde. De laatste kasteelheer, Arent IX stierf in 1721.

De Duvenvoordelaan doet zijn naamgever niet direct eer aan. Overigens ligt niet veel verderop de Van Wassenaerstraat. Die loopt tussen de Van de Wateringelaan en de Hoekwaterstraat.

Op de foto linksonder de situatie nu.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter