Nieuws
Aanpassingen in armoedebeleid

Het armoedebeleid van de gemeente wordt aangepast. Dat heeft wethouder Nadine Stemerdink bekend gemaakt. Ze doet dat met de resultaten van een door haar georganiseerde Sociale conferentie in de hand.

Op de conferentie bleek dat er te veel regelingen zijn en dat de vraag ‘wat is de behoefte?’ niet altijd wordt gesteld. De mening van degenen voor wie de regelingen bedoeld zijn, wordt niet gevraagd. Er is ook meer steun voor hulpverleners nodig.

Stemerdink wil een totale ombouw van het beleid overlaten aan een volgend college van B&W. Wel wil ze het huidige beleid (tot nog tot eind 2018 loopt) op onderdelen gaan aanpassen, mits dit niet te veel geld kost.

Op de conferentie werden de volgende suggesties gedaan: maak voor mensen met taalproblemen folders in meerdere talen; werk met een pictogrammenkaart; automatiseer alle regelingen; vereenvoudig het aanvragen van bijzondere bijstand; zie alle regelingen als één geheel met dezelfde inkomensgrenzen; vergoed medicijnen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed via de bijzondere bijstand; maak schuldhulpverlening ruimer bekend; verbreed de kwijtschelding van huurverhogingen die ViDomes kent naar Wooninvest.

Om meer ‘armen’ te bereiken zouden consultatiebureaus, werkgevers, ondernemers, sportverenigingen en scholen ingeschakeld moeten worden. Ook zou meer gedaan kunnen worden met mond-op-mond reclame.

Geconstateerd werd dat laaggeletterden door voorlichting vaak moeilijk te bereiken zijn, ook door een schaamtegevoel bij de betrokkenen. Het appelleren aan zelfredzaamheid stuit veelal op ‘de psychologie van de schaarste’. Daarnaast is er nog altijd een groep ‘armen’ die voor de gemeente onzichtbaar is. Die zouden door een actieteam opgespoord moeten gaan worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter