Nieuws
Plannen sociale woningbouw op de schop

De plannen voor sociale woningbouw aan de Rijnlandlaan (Voorburg) en De Star (Leidschendam) worden herzien. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt. Tegen de plannen was fel verzet van buurtbewoners. Wanneer de nieuwe ontwerpplannen klaar zijn is nog onbekend.

Aan de Rijnlandlaan zouden 66 sociale huurwoningen komen. Tezamen met nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem, de bouw van een gym- annex turnhal, een kinderopvang en Veurs Voorburg (VMBO) was dat volgens de buurt te veel van het goede.

Wethouder Lia de Ridder heeft de woningcorporaties ViDomes en Wooninvest nu gevraagd een alternatieve inpassing van de woningen en voorzieningen te zoeken.

Bij De Star zouden 107 sociale huurwoningen komen. Daartegen rezen bezwaren gezien het vrachtverkeer dat De Star gebruikt, gebrek aan parkeerruimte en de slechte bereikbaarheid van de woonwijk.

Bezien wordt nu of het vrachtverkeer van het overige verkeer gescheiden kan worden vanaf de bocht in De Star (waar de sociale woningbouw zou moeten komen) tot aan de Oostvlietweg. Wegbreedte, snelheid en parkeren worden daarin meegenomen.

Verder wordt er onderzoek gedaan naar geluidoverlast van de A4 ter plekke en wordt de bereikbaarheid van de hele wijk onder de loep genomen.

De sociale woningbouw op bedrijventerrein Overgoo (160 sociale huurwoningen) hangt op beraad tussen de gemeente en Impact Vastgoed. Dat bedrijf heeft veel kantoorgebouwen op Overgoo in bezit en wil het terrein een face lift geven. De onderneming heeft aangeboden daarin de bouw van de sociale huurwoningen mee te nemen en dat project voor de gemeente uit te gaan voeren.

Met de huidige stand van zaken ziet het er niet naar uit dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 ook maar één schop  de grond in gaat voor de sociale woningbouw waar al sinds 2015 over wordt gesproken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter