Nieuws
Gemeente: 6,9 miljoen voor inhuur experts

De gemeente heeft in 2016 ruim 6,9 miljoen euro uitgegeven aan het inhuren van externe experts. Dat hebben B&W bekend gemaakt naar aanleiding van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gedaan door een redactielid van Vlietnieuws.nl

In eerste instantie wilden B&W de informatie niet geven omdat men dat naar eigen zeggen niet verplicht was. Nadat het redactielid bezwaar had aangetekend en de betrokken commissie voor bezwaarschriften van oordeel was dat de gemeente de gevraagde informatie wel moest geven, werd een lijst overlegd met de ‘externe inhuurkosten 2016’.

Uit de lijst blijkt dat de diverse ambtelijke afdelingen van de gemeente voor 2,88 miljoen euro externe experts inhuurden: individuen maar ook bureaus, instellingen, instanties en bedrijven. Voor welke projecten zij dat deden, en hoeveel de kosten per project dan waren, melden B&W echter niet.

Aan het uitvoeren van het participatiebeleid (het helpen van mensen aan werk) werd 984.620 euro besteed. Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 463.371 euro. De voorbereiding van de werken aan de Stompwijkseweg, de Dr. van Noortstraat en de Verbindingsweg in Stompwijk kostte 260.686 euro.

Aan het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid werd 257.638 euro uitgegeven. De voorbereiding van woningbouw in de Duivenvoordecorridor slokte 186.109 euro op. De vormgeving van de concentratie van de gemeentelijke dienstverlening in Leidschendam vergde 156.100 euro. De uitvoering van het jeugdbeleid was goed voor 146.959 euro aan externe inhuur.

Meer dan 100.000 euro kostten ook medische kosten bij hulp in de huishouding (122.607), het ombouwen van het gemeentelijke apparaat nadat gemeenten veel zorgtaken kregen van het rijk (104.629 euro) en de vormgeving van de centra Jeugd en gezin (100.000 euro).

In 2015 gaf de gemeente naar eigen zeggen 6,5 miljoen euro uit aan externe krachten. Een specificatie weigerde men toen te geven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter