Wilbert Hilgersom, eigenaar van restaurant de Pepermolen aan de Venestraat in Leidschendam, moet zijn parkeerterrein achter het pand Venestraat 29A verkopen aan de gemeente tegen een door de gemeente voorgestelde prijs. Doet hij dat niet binnen zes weken, dan gaat de gemeente over tot onteigening.

Dat blijkt uit een brief die de heer Hilgersom van de gemeente heeft ontvangen. B&W willen op het terrein, en een naastgelegen stuk grond van de heer Engels, een parkeerterrein voor 75 auto’s aanleggen. Daar wordt al twee jaar over gesproken.

In 2015 keerde de gemeenteraad zich nog tegen een onteigeningsprocedure. B&W werd opgedragen met de grondeigenaren tot een minnelijke schikking te komen. Die gesprekken lopen nog steeds.

Volgens de gemeente is onteigening nu nodig vanwege de parkeeroverlast in het Damcentrum. Het aan te leggen parkeerterrein is bedoeld om automobilisten die vanaf de A4 komende het Damcentrum willen bezoeken, een parkeerplek te geven aan de oostkant van de Vliet.

Voorname oorzaak van de parkeeroverlast in het Damcentrum zijn de vele bouwplannen die daar met instemming van de gemeente worden uitgevoerd. De huizenbezitters zetten hun auto’s veelal op straat waardoor er voor bezoekers geen parkeerplek meer is.

In de gemeenteraad is de handelwijze van de gemeente slecht gevallen. Verantwoordelijk wethouder Lia de Ridder haastte zich te stellen dat de gemeenteraad gaat over onteigeningen. Zij beloofde een nadere notitie over het geval en gaat binnenkort met de heer Hilgersom praten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter