De gemeentelijke begroting omvat zo’n 210 miljoen euro per jaar als je middelt tussen uitgaven en inkomsten.

Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraadscommissie algemene zaken over die pot geld. Het ging over de afrekening 2016, de stand van zaken bij de uitvoering van de begroting 2017, en de kaders voor de begrotingen 2018-2021.

Ruim 3,5 uur hadden de raadsleden er voor over op talloze inhoudelijke maar ook politieke vragen te stellen. Dit nog gevolgd door een debat over de zogenoemde Economische Agenda.

Helaas voor hen kregen ze op vrijwel geen enkele vraag een concreet antwoord. De betrokken wethouders, Bianca Bremer (financiën) en Lia de Ridder, kwamen niet verder dan algemeenheden, het intrappen van reeds openstaande deuren, inhoudsloze zinnen en loze beloften.

En de raadsleden? Die lieten de bestuurders begaan. Bedankten hen zelfs nog voor de gegeven antwoorden. Die ze helemaal niet hadden gekregen! Het herhalen van de vragen was kennelijk te veel moeite. Of de raadsleden verkeerden al in de veronderstelling dat ze toch geen (beter) antwoord zouden krijgen.

Lia de Ridder (D66) trad op 5 maart aan, haar collega Bianca Bremer (GBLV) op 30 mei. Zij vervingen respectievelijk Saskia Bruines en Frank Rozenberg.

Waren de beide laatstgenoemden soms ook geen toonbeelden van duidelijkheid; ze hadden wel een goed verhaal. En dat hadden hun opvolgers duidelijk niet. Hun optredens waren beschamend.

Lia de Ridder zit er lang genoeg om de dossiers te kennen. Bianca Bremer had haar spreektijd beter aan Nadine Stemerdink kunnen overdragen die alle stukken (mede) opstelde.

Nu klonk er te vaak ‘weet ik niet’, ‘moet ik nagaan’, ‘bericht ik u later’, ‘de beantwoording laat ik over aan mijn collega’.

Komende week vergadert de gemeenteraad twee maal; de laatste vergaderingen voor de zomervakantie. Dan komen alle stukken opnieuw aan de orde. Ook al om de fracties de gelegenheid te geven moties en amendementen in te dienen.

Het is te hopen dat beide wethouders voordien nog flink wat tijd aan huiswerk besteden. Zo niet, dan wordt het een woordenbrij waar straks niemand meer uitkomt. Zeker als de gemeenteraad ook geen duidelijkheid eist. Dik 200 miljoen euro; geld van de belastingbetaler. Alsof het niets is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter