Nieuws
CEVA moest zwijgen over windmolen

CEVA moest zwijgen over de komst van een windmolen op het terrein aan de Westvlietweg, direct bij de A4 en het Zeeheldenkwartier. Het bedrijf moest zijn mond houden op verzoek van B&W van Leidschendam-Voorburg.

Dat heeft de Haagse wethouder Joris Wijsmuller verklaard in een vergadering van een raadscommissie in Den Haag over de windmolen. Destijds (2010-2014) kende Leidschendam-Voorburg een college van B&W bestaande uit VVD, CDA, PvdA en D66, daarna een combinatie van GBLV, VVD en D66 (2014) gevolgd door GBLV,D66, PvdA en GroenLinks.

Oud-wethouder Saskia Bruines liet begin dit jaar in de gemeenteraad weten dat B&W zwegen over de windmolen zolang de gemeente procedeerde tegen de komst. Toen die zaak eind 2015 was verloren, was het aan Den Haag om inwoners van Leidschendam-Voorburg te informeren.

De molen staat er sinds december 2016 en zorgt voor geluidoverlast en slagschaduw voor omwonenden. Ook het licht bovenop de molen is hinderlijk.

Bij de raadscommissie spraken zeven inwoners van het Zeeheldenkwartier in. Allen hekelden het gebrek aan informatie en de overlast van de molen. Er werd voor gepleit de molen zo snel mogelijk weg te halen.

Wijsmuller sprak over een ‘lidteken’ en ‘een fout’. Hij erkende dat de communicatie rond de molen niet goed gegaan was. ,,Het is echt slecht geweest zoals het is verlopen.’’

De geluidoverlast noemde hij een heikel onderwerp, de rest is ‘onder controle’. Met name ’s nachts geeft de molen bij een bepaalde windrichting een penetrant geluid. Dat wordt nu onderzocht door de Omgevingsdienst Haaglanden. Wordt de norm overschreden dat moet de molen worden stilgezet, aldus de wethouder.

Daarnaast wordt er een breder onderzoek gestart naar geluidoverlast van de molen in samenhang met andere bronnen: verkeer op de A4, treinen bij de NS-werkplaats. Dat doet een onafhankelijk bureau.

Van beide onderzoeken moeten de eerste gegevens dit najaar bekend zijn. Wijsmuller zei verder met de De Wolff Nederland Windenergie te gaan praten om de hinder van de molen aan banden te leggen of helemaal te verhelpen.

Conclusies over toekomstige afbraak van de molen – VVD, CDA en PVV pleiten daarvoor – zei Wijsmuller nu niet te willen trekken. Hij wees erop dat de molen er op zich rechtmatig staat; alle procedures zijn nageleefd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter