De gemeente is financieel gezond. Dat beweren B&W tenminste. Wie naar de cijfers kijkt krijgt toch echt een heel ander beeld.

Bij de uitvoering van de begroting 2017 is halverwege al een tekort ontstaan van 0,5 miljoen euro. Daar zijn recent nieuwe tegenvallers van nog eens zo’n omvang bijgekomen. Kortom, de stand is nu -1 miljoen euro.

Voor 2018 staat nu al een tekort van 3,1 miljoen euro. En ook dat loopt rapide op. Deze week besliste de gemeenteraad bezuinigingen op klimaatbeleid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord verenigen te schrappen. Kosten 0,6 miljoen euro.

Daarnaast bleek dat er geen meerderheid is voor het bezuinigen op de jeugdzorg waardoor 1 miljoen euro is ingeboekt. Daarover wordt weliswaar later dit jaar beslist, maar duidelijk is al dat ook hier een verhoging van het tekort zal optreden.

Daarnaast zijn er financiële tegenvallers bij het armoedebeleid (tekort 2-3 miljoen euro) en het ouderen- c.q. arbeidsparticipatiebeleid, en is er geen geld gereserveerd voor investeringen in het voortgezet onderwijs of verkeersmaatregelen.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna moet blijken welke coalitie mag gaan proberen de financiële gaten te dichten. GBLV, PvdA en GroenLinks hebben al laten blijken graag door te willen gaan als coalitiepartijen; D66 is daar tot nu toe wat minder expliciet over.

Bij de oppositie willen VVD en CDA graag weer aan de bak komen daar waar het om het besturen van de gemeente gaat. CU/SGP heeft al de hoop uitgesproken bij de verkiezingen te kunnen groeien van één naar twee raadszetels, en mogelijk daarna ook te kunnen aanschuiven in B&W.

Feit is dat de huidige coalitie ‘klaar’ is. Het debat over de zogenoemde Kadernota – een stuk met de financiële randvoorwaarden voor de jaren 2018-2021 – werd gebruikt om de balans op te maken. En een beetje vooruit te kijken.

Na de zomervakantie zijn er nog vier vergaderingen van de gemeenteraad om baanbrekende besluiten te nemen. Daarna start de verkiezingscampagne. Binnen B&W is al een lijst opgemaakt van onderwerpen die dan nog geregeld moeten worden en welke beleidsvoornemens eigenlijk niet meer hoeven.

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 wisselde de gemeente van coalitie (bijna zelfs twee keer), verdwenen er drie wethouders, en kwam er een nieuwe burgemeester. Wat de coalitie betreft: eind 2014 werd de VVD aan de kant gezet voor GBLV en D66 om vervangen te worden door PvdA en GroenLinks. Dit jaar verliet GBLV gedurende een maand gefrustreerd het bondgenootschap.

De wethouders die gingen waren Heleen Mijdam (VVD), Saskia Bruines (D66) en Frank Rozenberg (GBLV). Burgemeester Hans van der Sluijs (VVD) werd opgevolgd door Klaas Tigelaar (CU).

Dat de verhoudingen her en der op scherp zijn gezet en onder de oppervlakte nog staan, moge duidelijk zijn. Dat wordt dus ‘gezellig’ straks bij de formatie. Zeker als daar ook nog eens een zo wankele financiële basis bij komt. Een huishoudboekje dat niets toelaat, behalve sparen en snijden.

De fracties in de gemeenteraad hadden deze week de kans om bij de behandeling van de Kadernota wat zaken bij te stellen. Men liet het na. In plaats daarvan had men het over fietspompen, hekken bij begraafplaatsen en studies naar verkeersstromen.

Leuk, maar dat zet financieel geen zoden aan de dijk. En daar zou het bij een debat over een Kadernota toch over moeten gaan: de centen. Nu blijft het armoe troef, in de breedste zin des woords.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter