Nieuws
Afstoten gemeentekunst gaat langer duren

Het project waarbij de gemeente overtollige kunst van de hand doet, gaat langer duren dan voorzien. Er wordt nu van uitgegaan dat het project per 1 april 2018 stopt. Het van de hand doen van kunst zal echter ook na die datum nog doorgaan en zal dus onder een volgend gemeentebestuur moeten worden afgerond.

De gemeente heeft zo’n 1200 kunstobjecten in bezit. Daarvan wil men er ongeveer 500 behouden. Van de objecten staan en hangen er 1000 binnen, de rest buiten. Van elk object is nu een ‘status’ gemaakt (cultuurhistorische-, lokale- of artistieke waarde).

Af te stoten objecten worden overgedragen aan andere instanties om deze voor het publiek zichtbaar te houden. Ook worden er objecten aan kunstenaars of nabestaanden teruggegeven en in een enkel geval geveild. Opbrengsten uit die veiling zijn bestemd voor restauratie, onderhoud en beheer van de kunstcollectie die blijft.

Vooralsnog staat 22 procent van de hele collectie geboekt als A-collectie, nog eens 22 procent als ondersteuning van die A-collectie. Dat geheel zou behouden moeten worden. De rest heeft weinig of niets met de gemeente te maken, verkeert in slechte staat, heeft onvoldoende kwaliteit of betreft functionele objecten zoals stoelen, kasten en klokken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter