Nieuws
Nieuwe start lokale omroep Midvliet

Ja, de lokale omroep Midvliet staat er goed voor. Er is binnen de ploeg van 47 medewerkers ‘hernieuwde’ energie. Er staan talrijke vernieuwingen in de steigers. Na de zomer moeten die allemaal in fases gerealiseerd worden. Het gaat er nu om de omroep door te ontwikkelen.

Julie Köler kwam medio 2016 als bestuurslid bij Midvliet. Nu, een jaar later, is ze voorzitter van het bestuur geworden. Opvolgster van Marian Cornelissens die eerder dit jaar plotseling opstapte. Er is ook een nieuwe secretaris gevonden, en penningmeester Robert de Bok krijgt assistentie.

Midvliet was de laatste tijd vooral in het nieuws door problemen rond de zendmachtiging, het opstappen van directeur/hoofdredacteur Louis Bekker, een krachtenbundeling van Unity FM in Streekomroep Rijnland en ‘amateurisme’.

De zendmachtiging is inmiddels toegekend door het Commissariaat voor de Media, een jaar nadat de gemeente die machtiging al afgaf. Na het vertrek van Louis Bekker komt er geen nieuwe directeur meer. Het hoofd radio Sebastiaan van Putten doet de programmaleiding. Daarmee is ook de term hoofdredacteur van tafel.

Over Unity en Omroep Rijnland is Julie helder. ,,Wij willen de kijkers en luisteraars voorzien van programma’s die bij hen aansluiten. Bij de bevolkingsgroepen van Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Wij praten met Unity. Dat blijven we ook doen maar we willen belangrijk zijn en blijven voor onze kijkers en luisteraars, in welke samenwerking dan ook.’’

,, Er ligt een advies van NPLO (de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, red.) om Rijnland te gaan vormen. Maar onze nieuwsvoorziening blijft eigen. Qua samenwerking moet je breder denken dan de inhoud van programma’s. Bijvoorbeeld aan de organisatie, inkoop, voorzieningen. We verkennen nu wat wel en niet werkt. Dat loopt van een fusie tot organisatorische afspraken. Hoe dan ook willen wij onze identiteit behouden.’’

Binnen de eigen organisatie worden verder de puntjes op de i gezet. Er wordt nijver aan het aantrekken van nieuwe vrijwilligers gewerkt. Dat gebeurt op grond van profielen waarbij een vrijwilliger die zich aandient een opleiding krijgt, workshops en trainingen. Vrijwilligers komen ook als ‘aspirant’ binnen. Na een bepaalde periode wordt bekeken of het van beide zijden een goede ‘match’ is, en ook qua programma waaraan wordt meegewerkt.

Hoe dan ook wil Midvliet meer aandacht gaan geven aan de lokale ‘content’. Daartoe wordt ook samenwerking gezocht met organisaties in Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Het nieuwe programma Baanbreker is daar een voorbeeld van. Net als een programma op zaterdag over vrijwilligerswerk.

Julie Köler: ,,De verhalen van de mensen zelf. Dat is ook de kracht van een lokale omroep. Dichtbij huis. De directe leefomgeving doet er toe. We kijken nu ook veel scherper op wat er speelt. Laatst was hier om de hoek een Pop Up Bazar. Daar hebben we het nodige aan gedaan. Daar men je ook voor als lokale omroep. We moeten een balans vinden tussen doorontwikkelen en de trouw blijven aan de reden van ons bestaan.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter