Nieuws
Werken aan A4 versneld

De A4 zal tussen Leidschendam en Leiden versneld meer rijstroken krijgen: van 2×3 naar 2×4. De werken, die voorrang krijgen, moeten in 2019 klaar zijn. Zo moet de filevorming bestreden worden. De flessenhals bij Leiderdorp in de richting Amsterdam wordt zo ook aangepakt. De wegversmalling wordt opgeschoven. In de richting Den Haag wordt het ritspunt met verkeer uit Leiden 300 meter verlegd zodat er meer tijd is in te voegen.

Dat heeft minister Melanie Schultz bekend gemaakt. Eerder trok de minister 50 miljoen euro uit om het fileprobleem bij Leiderdorp aan te pakken. Studie heeft uitgewezen dat alleen dáár iets doen, niks oplevert. De file verplaatst zich dan alleen maar. Ook het wijzigen van de maximum snelheid heeft geen positief effect. Er wordt nu gekeken naar het verbreden van de A4 ook tussen Leiden en het knooppunt Burgerveen, in beide richtingen. Daar is bij het ontwerp van de weg al rekening mee gehouden.

In de regio Leiden-Leiderdorp-Zoeterwoude blijkt het wegennet onvoldoende capaciteit te hebben om het verkeersaanbod op te kunnen vangen als de A4 vaststaat. Die wegen lopen dan ook meteen ‘vol’. Bekeken wordt nu of er scenario’s te maken zijn om het verkeersaanbod daar te regelen als er fileproblemen op de A4 zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter