Nieuws
Raadslid verbolgen over houding B&W

B&W hebben eigenhandig vragen die het gemeenteraadslid Philippine Hohage had gesteld, tot politieke vragen bestempeld. Daardoor kan beantwoording vooralsnog uitblijven. Hohage is over de handelwijze van B&W verbolgen en eist nu met het Reglement van orde van de gemeenteraad in de hand, een raadsdebat over de zaak.

Onlangs stelde Hohage een aantal technische vragen over het inhuren van externe experts door de gemeente in 2016 en de eerste helft van dit jaar. Zij vroeg, per project, naar namen van advies- en onderzoeksbureaus, van personen, van ambtelijke opdrachtgevers, van verantwoordelijke wethouders en gemaakte kosten. Technische vragen moeten binnen drie dagen van antwoorden worden voorzien.

Over de externe inhuur doet de gemeente erg vaag. Vlietnieuws.nl werd informatie over 2016 geweigerd. Pas na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (wob) en een uitspraak van een bezwaarcommissie gingen B&W over stag. Vorig jaar werd 6,9 miljoen euro uitgegeven aan externe experts. B&W legden ook een groslijst van bestedingen voor. Specificaties werden echter, in weerwil van het wob-verzoek en de uitspraak van de bezwaarcommissie, niet gegeven. De zaak ligt nu bij de bestuursrechter ter beoordeling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter