Nieuws
Bodemvervuiling Mebin-terrein

Het terrein van de voormalige betonfabriek van Mebin aan de Nieuwe Havenstraat is vervuild. In de bodem zitten zware metalen (koper, kobalt, nikkel) in hoge concentraties. Er moet 102 vierkante meter terrein tot 2 meter diepte worden afgegraven om de vervuiling weg te krijgen. Daarvoor is vergunning aangevraagd bij de provincie; het bevoegde gezag.

Mebin staakte de activiteiten begin dit jaar. Het huurcontract werd door de gemeente niet meer verlengd omdat er ter plaatse woningbouw als onderdeel van de herontwikkeling van Klein Plaspoelpolder (KPP) is gepland. Alleen de werkkraan aan de Vliet, daterend uit 1968, zou als ‘industrieel erfgoed’ behouden blijven.

Ter plekke zat ooit de Voorburgse zand- en grinthandel, later De Waardt b.v. genoemd. Ook waren er een gemeentewerf voor het teren van schepen, een woonwagenterrein met autosloopbedrijf en een benzine- alsmede olieopslag (deels ondergronds).

Haaks op de Vliet liepen er twee sloten richting Oude Trambaan. Die zijn beiden gedempt met vervuild materiaal. Dat kan in de toekomst nog problemen gaan geven. Ook bestaat het vermoeden dat er onder het kantoorgebouw van Mebin nog een oude olieopslag zit. Er is dan ook nader onderzoek nodig.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter