Nieuws
Frank Rozenberg doet aangifte wegens smaad

Oud-wethouder en GBLV-politicus Frank Rozenberg heeft een aangifte wegens smaad gedaan tegen CDA-gemeenteraadslid Hans Geurts. Aanleiding vormt een tweet die Geurts enkele weken geleden de wereld in zond naar aanleiding van een bericht van Vlietnieuws.nl

Vlietnieuws.nl berichtte dat de eigenaar van The Village in Voorburg een schadeclaim bij de gemeente had ingediend omdat hem ten onrechte vanuit de gemeente was meegedeeld dat er geen supermarkt mocht komen in zijn destijds leegstaande zaak.

Later probeerde toen nog wethouder Frank Rozenberg dat ook met een zogenoemd ‘Voorbereidingsbesluit’ te regelen. De gemeenteraad nam daar geen genoegen mee waarop Rozenberg ontslag nam.

Geurts twitterde naar aanleiding van de schadeclaim: ‘Erfenis van handelwijze van terecht weggestuurde Frank Rozenberg’. Later voegde hij daaraan toe: ‘Correctie de opgestapte Frank Rozenberg nadat 27 raadsleden geen vertrouwen meer in hem hadden’.

Rozenberg reageerde, ook weer via twitter: ‘Wel eens gehoord van het 9e gebod Gij zult niet liegen? Of doet Hans Geurts aan alternative facts. Farizeeër. Achterbaks’.

Artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht zegt: ‘Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie’. Dat is maximaal 8200 euro.

De gevangenisstraf kan een jaar worden als een en ander door middel van geschriften of afbeeldingen is verspreid. Er is geen sprake van smaad als de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was.

Geurts reageerde al eens op de dreiging van Rozenberg aangifte tegen hem te gaan doen: ,,Ik heb kennisgenomen van zijn voornemen. Daar is in juridische zin werkelijk geen sprake van. Ik denk ook niet dat hij een zaak heeft.’’ Verder wacht het CDA-raadslid rustig af wat er nu gaat gebeuren.

Rozenberg verklaarde eerder door Geurts in diskrediet gebracht te zijn. Hij stelde verder: ,,De onjuiste info aan de vastgoedadviseur van de eigenaar van The Village is gedaan door het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor (het handelen van) het KCC lag niet bij mij, maar bij een andere wethouder. De schadeclaim in verband met de onjuiste info vanuit het KCC staat dus los van mijn toenmalige portefeuille. Het CDA-raadslid Geurts geeft in zijn tweet aan dat de schadeclaim een erfenis van mij is. Dat is dus pertinent onjuist, waarmee hij mij in diskrediet brengt. Uit het feitenrelaas en de betreffende raadsvergadering (maar ook de portefeuilleverdeling) weet Geurts dat de werkelijkheid anders is dan zijn tweet. Verder geeft hij aan dat ik ben weggestuurd. Ook dat is niet geval. Ik heb zelf mijn ontslag ingediend.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter