Nieuws
Avalex komt niet meer wekelijks

Vanaf 1 september komt afvalbedrijf Avalex in de bebouwde kom van Leidschendam-Voorburg niet meer wekelijks de containers restafval en groenafval legen. Dat wordt eens in de twee weken.

Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Waar de inwoners de grotere hoeveelheden afval moeten laten, is onduidelijk.

Papier blijft Avalex, net als nu, eens in de vier weken ophalen in de bebouwde kom. Plastic, metaal en drankverpakkingen moeten inwoners naar containers in de buurt blijven brengen.

Buiten de bebouwde kom – het betreft het zogenoemde buitengebied met Wilsveen en Stompwijk – komt Avalex na 1 september groenafval nog maar eens in de twee weken ophalen; restafval eens in de vier weken.

In het ‘buitengebied’ is de ophaal van papier bepaald op eens in de vier weken. Plastic, metaal en drankverpakkingen worden eens in de twee weken opgepikt.

Alle maatregelen lopen vooruit op het zogenoemde ‘Nieuwe inzamelen’ ook wel ‘Greep op grondstoffen’ genoemd. Dat houdt in dat inwoners waardevolle spullen uit het afval moeten scheiden. Die worden dan thuis opgehaald door Avalex. Dat gaat ook gelden voor plastic, metaal en drankverpakkingen.

Restafval moeten inwoners straks gaan wegbrengen naar ondergrondse containers. Nu wordt dat nog thuis opgehaald. In de hele gemeente moet dit systeem binnen vijf jaar zijn ingevoerd. De start is in Voorburg-Midden. Doel van het scheiden is de afvalberg per huishouden terug te brengen van 225 naar 100 kilo per jaar.

Alle inwoners krijgen nog een  brief van Avalex. Op de site www.avalex.nl/kalender is te zien wanneer het afval straks wordt opgehaald. Wie vragen heeft kan zich wenden tot info@avalex.nl of telefoon 0900 – 0507.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter