Het project heette eerst ‘Greep op grondstoffen’. Later werd het omgedoopt in ‘Het nieuwe inzamelen’. Fraaie benamingen voor een initiatief van de gemeente en afvalbedrijf Avalex. Waar de gemeente overigens zelf mede-eigenaar van is, maar daar over later.

De inwoners hebben er toe nu toe nog weinig van gemerkt, anders dan de uitdelen van hemelsblauwe papiercontainers. Dat gaat na 1 september veranderen. Dan komen de mannen van Avalex niet meer wekelijks  het restafval (de inhoud van uw vuilniszak) of GFT (groente-, fruit- en tuinafval) ophalen. Dat gaan ze voortaan eens in de twee weken doen.

U leest het goed: eens in de twee weken. Wat dat voor u betekent laat zich raden: u blijft zitten met meer afval. Dat moet u dus ergens kwijt kunnen. Gaat dat in of bij een ééngezinswoning wellicht met wat improvisatie nog wel, in flats wordt dat vrijwel ondoenlijk.

Natuurlijk kennen flats containerruimten. Maar als de bakken daar vol zitten, wat moet je dan? Extra containers zijn immers niet uitgedeeld.

De oplossing die de gemeente en Avalex hebben bedacht heet: ondergrondse container. In de hele gemeente moeten die er komen. Daar moet u met uw restafval heen om het te dumpen. Probleem daarbij:  er is nog vrijwel geen ondergrondse container voor restafval.

Wel voor papier, glas, textiel, plastic/metaal/drankverpakkingen. Maar die gaan nu juist verdwijnen. Want ook dat is een onderdeel van ‘Het nieuwe inzamelen’. Die spullen moet u zelf uit uw afval gaan hengelen en apart houden zodat Avalex die troep bij u thuis kan komen ophalen.

Maar dat is van later zorg. Vooralsnog moet u leven met een afvalberg bestaande uit restafval en GFT. Spullen die kunnen gaan rotten, stinken en ongedierte aantrekken.

Waarom de gemeente en Avalex niet wachten totdat de ondergrondse containers er zijn zodat u een alternatief heeft? Heel eenvoudig: het gaat om geld.

Het uitdelen van containers kost geld. Het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers ook. Minder langs komen is goedkoper. En de verkoop van de door u gescheiden afvalstoffen levert geld op. En er zijn geen buurtcontainers meer nodig die geleegd moeten worden. Scheelt weer kosten.

Daarbij komt dat Avalex eigenlijk failliet is. Het bedrijf houdt zichzelf in stand door leningen aan te gaan, ook om oude leningen weer te kunnen afbetalen. Winst is er niet of nauwelijks; financieel vet op de botten is er niet.

De zes gemeenten die eigenaar zijn van Avalex, waaronder Leidschendam-Voorburg, staan garant voor de onderneming. Dat is dus een enorm financieel risico. Tegelijk blijkt Avalex eigenlijk onbestuurbaar. Er is een directie maar die moet luisteren naar een dagelijks bestuur bestaande uit zes wethouders. Die hebben geen verstand van het runnen van een afvalbedrijf. Hebben bovendien politieke en lokale belangen.

Dat botst. Geen wonder dat er gezocht wordt naar een andere opzet van de onderneming. Maar ja, de gemeenten willen wel invloed houden op het beleid. De dagelijkse gang van zaken zou een commercieel ondernemer maar op zich moeten nemen. Maar wie stapt daar in als hem door derden wordt verteld wat te doen? Niemand.

Dus wat ondertussen te doen? Kosten drukken en inkomsten opvoeren. Ten koste van de Avalex ‘klanten’: de inwoners en hun afval. De ellende gaat nog vijf jaar duren. Pas dan moet ‘Het nieuwe inzamelen’ in de hele gemeente zijn ingevoerd; inclusief de ondergrondse containers voor restafval.

Tegen die tijd zijn we al omgekomen in de bergen afval. Binnen- en buitenshuis. Om over de rotzooi op straat maar te zwijgen. Nog een geluk dat we meeuwen, kauwen, katten, honden, ratten en muizen hebben die af en toe aan het wegwerken ervan meewerken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter