Nieuws
Sloop kassen in Meeslouwerpolder

In de Meeslouwerpolder bij Stompwijk gaat zo’n 6000 vierkante meter kas verdwijnen. Het zijn oude en onrendabele kassen. In de plaats daarvoor kunnen grasland, recreatievoorzieningen of woningbouw komen.

Daartoe hebben B&W besloten. Het gaat om het gebied tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg.  De plannen maken onderdeel uit van een herinrichting van de polder die erop gericht is het gebied aantrekkelijker en tegelijk economisch vitaler te maken.

Tussen de Tuinbouwweg en de Huyssitterweg krijgen bedrijven de kans uit te breiden en kunnen zich ook nieuwe bedrijven vestigen. Dat moeten dan wel bedrijven zijn uit het nabije gebied, met name ondernemingen die nu nog aan de Stompwijkseweg zitten.

Behalve de mogelijke woningbouw in het stuk tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg kan er in de polder ook beperkte woningbouw plaatsvinden bij de nieuw aan te leggen Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk, en parallel aan de Stompwijkseweg/Dr. van Noortstraat. De woningbouw is vooral bedoeld voor Stompwijkers.

De provincie Zuid-Holland heeft na lang aarzelen met de plannen ingestemd. Begin komend jaar wil de provincie een en ander vastleggen inde Visie ruimte en mobiliteit. Eind 2018 zou de gemeente dan met de uitwerking kunnen starten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter