Vanaf 1 september haalt Avalex uw afval niet meer wekelijks op, maar eens in de veertien dagen. Met deze melding kwam het afvalbedrijf op 23 augustus: 10 dagen van te voren. Het weekeinde meegeteld.

De burgers zouden via een brief worden geïnformeerd, zo luidde het bericht. Er kwam inderdaad een brief maar daar stond niets meer in, dan in de melding van 23 augustus.

Of het afval na 1 september nog gehaald werd via het ‘oude’ rooster, of een nieuw onbekend tijdschema bleef  in het verborgene.

Deze week bleek waar dat alles toe leidde. Terwijl in de ene straat de afvalbakken keurig werden geleegd, ongeacht een nieuw systeem, reed de truck van Avalex elders gewoon voorbij. Alsof er geen afval lag.

Op weer andere plekken nam Avalex wel de moeite om langs te rijden, maar alleen om een leaflet aan de bakken te hangen met de tekst ‘Let op’.

Op de achterkant stond dat de onderneming het afval niet meer eens in de zeven dagen kwam ophalen. Voor de nieuwe ‘kalender’ moest de containerbezitter maar op de site van Avalex gaan kijken.

O ja, de container waar de ‘Let op’ aan werd gehangen, werd voor het gemak ook maar niet geleegd. Kennelijk om de bezitter vast goed te laten merken hoe het straks allemaal gaat werken.

Natuurlijk, er zijn ondergrondse containers beloofd waar men de afvalberg ondertussen kwijt zou kunnen, maar die zijn er nog niet. Extra ‘huiscontainers’ zijn ook niet verstrekt, op blauwe papierbakken na.

B&W zwijgen. Dat ondanks het feit dat de gemeente mede-eigenaar is van Avalex, en de onderneming middels drie  wethouders mede bestuurt.

Men heeft zelf met het beleid van Avalex ingestemd. Doch de eigen inwoners vergeten. Inwoners die betalen voor deze gang van zaken middels de zogenoemde afvalstoffenheffing.

Nu al betalen burgers te veel, zo toonde VVD-raadslid Ton Overmeire eerder aan. De heffing had op 1 januari met zo’n 7 euro omlaag gemoeten. De reductie werd beperkt tot 1 euro.

De rest hielden B&W achter. Formeel om in de toekomst, als het nodig was de heffing weer te verhogen, die stijging te kunnen minderen omdat er nog wat geld ‘in reserve’ was.

Nu is de inwoners steeds voorgehouden dat het nieuwe beleid van Avalex, gekoppeld aan het scheiden van afval door de burgers zelf, geld zou opleveren. Winst die omgezet zou worden in een lagere heffing.

Dus hoezo moet er geld achter gehouden worden om een stijging van die heffing op te vangen? Is het verhaal dus niet zo mooi als het altijd is verteld?

Iedereen weet dat er in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dan ‘oogt’ het niet lekker als je als coalitiepartijen kort daarvoor – op 1 januari – de afvalstoffenheffing behoorlijk hebt moeten verhogen. Dan is het juist wel lekker dat dat niet hoeft omdat er nog een spaarpotje is.

Dat je ondertussen de burgers opzadelt met afvalbergen, thuis, bij containers en op straat, is vervelend maar te over komen. ‘Kinderziekten bij de invoering van een nieuw systeem’ is een prima excuus. Of verwijzen naar Avalex als schuldige. Werkt ook.

En wie weer zijn de mensen alle ellende in maart 2018 al wel vergeten, mede onder invloed van een tegen die tijd speciaal ontwikkelde vloedstroom van positieve berichten over het nieuwe systeem. En beloften dat de afvalstoffenheffing straks toch echt ‘fors’ omlaag gaat.

Gelukkig zijn de meeste inwoners niet zo dom dat ze daar allemaal instinken. Over stinken gesproken. Het is wachten op degene die de stinkende inhoud van zijn container of zak dumpt op de stoep van het Raadhuis of bij Huize Swaensteyn, zetel van de gemeenteraad.

Het zou geen verwondering wekken. Zeker niet voor wie bedenkt dat de service van Avalex nu halveert, terwijl de afvalstoffenheffing onveranderd blijft. Voor wie goed oplet gaat de heffing dus eigenlijk, onopgemerkt, 100 procent omhoog!

Lang leve de afvalbusiness. Inclusief poppenkast. Dat wethouders niets meer weten van elkaars toezeggingen in deze past prima in dit beeld. Het verhoogt alleen het humoristische karakter. En dat is cynisch bedoeld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter