Burgemeester Klaas Tigelaar heeft gemeenteraadslid Philippine Hohage uitgenodigd voor een gesprek. Aanleiding vormen een groot aantal gedetailleerde vragen die het raadslid heeft gesteld over de inhuur van externe krachten door de gemeente. Vorig jaar werd daaraan 6,9 miljoen euro uitgegeven.

Het raadslid stelde eind juli feitelijke, technische vragen over de zaak. Volgens de regels zouden B&W die binnen drie dagen moeten beantwoorden. B&W bestempelden de vragen echter eigenhandig als ‘politiek’ waardoor er veel meer tijd kwam voor beantwoording. Dit tot grote woede van Hohage die aankondigde de gemeenteraad te zullen inschakelen.

Gebruikmakend van de gelegenheid besloot Hohage haar vragen bovendien verder aan te scherpen en uit te breiden. Zo poogde tevens steun te verwerven bij andere partijen: oppositie- en coalitiepartijen. Overal kreeg ze afhoudende reacties, behalve bij ChristenUnie/SGP.

Volgens Hohage hebben B&W tot nu toe nooit duidelijke antwoorden op vragen over de externe inhuur gegeven. In 2015 werd er 6,5 miljoen euro aan besteed. ,,Ik wil gewoon een spreadsheet met alle bureaus, aandelen externe, door wie ze zijn ingehuurd, wat het heeft gekost. Etcetera. Dat heeft niets met privacy te maken. Dit heeft te maken met hoe gemeenschapsgeld wordt besteed. En daartoe zijn raadsleden gekozen. Controleren is een essentieel onderdeel van het raadswerk.’’

Volgens B&W kost het dagen om alle vragen van antwoorden te voorzien. Daarvoor zouden externe deskundigen nodig zijn Hohage: ,,Dat staat in geen verhouding met hun kosten van 6,9 miljoen in 2016. Plus dat de administratie niet op orde is, anders zou dit niet nodig zijn. Op 27 juli heb ik het merendeel van de vragen al gesteld. Die waren dus bekend, en hadden al klaar kunnen zijn. Waarom deze geheimzinnigheid?’’

Vlietnieuws.nl heeft eerder met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur getracht dezelfde informatie boven water te krijgen. In eerste instantie wezen B&W dat verzoek af. Nadat ze tot de orde waren geroepen door een Commissie van bezwaar, leverden B&W een globaal overzicht, zonder enig detail. Vlietnieuws.nl heeft de zaak vervolgens bij de rechter neergelegd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter