Nieuws
Wethouder weet niets van toezegging collega

Het college van B&W gaat zich opnieuw buigen over het besluit om afval voortaan maar eens in de twee weken bij de inwoners op te halen.

Dit om na te gaan of er inderdaad in december 2016 door wethouder Nadine Stemerdink een toezegging is gedaan dat dit systeem er pas zou komen als er in de betrokken wijk voldoende ondergrondse containers waren. In een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad zei haar collega Floor Kist gisteravond ‘niets’ te weten van die toezegging. ,,Dat moet ik nagaan.’’ Wethouder Stemerdink, ook aanwezig, zweeg.

Het nieuwe ophaalsysteem ging 1 september in. Het leidde ertoe dat in sommige straten geen afval werd opgehaald (en zakken afval die er al lagen bleven liggen), elders op volle containers leaflets kwamen die de eigenaar waarschuwde dat Avalex de bak niet meer kwam legen zoals voorheen (en de bak dus vol bleef staan), of de containers gewoon werden geleegd zoals voor 1 september.

CDA-gemeenteraadslid Hans Geurts noemde het nieuwe beleid ‘rampzalig’. Hij wees erop dat Kist verantwoordelijk is voor dat beleid, terwijl Stemerdink de uitvoering in haar portefeuille heeft. Geurts wilde de toezegging van Stemerdink in beeld en geluid laten zien en horen en Kist dwingen tot een stellingname. Dat plan werd geblokkeerd door de coalitiepartijen GBLV, PvdA en GroenLinks, stilzwijgend gesteund door D66.

Kist ontkende dat het beleid gewijzigd is. Volgens hem staat het al anderhalf jaar vast en zijn daarop ook de financiën van Avalex en de hoogte van de afvalstoffenheffing op gebaseerd. Louise Kortman (VVD) sprak over ‘het Napels aan de Vliet’. Zij noemde de gang van zaken ‘onbegrijpelijk’. ,,Krijgen wij dit soort toestanden nu elke week?’’

Avalex heeft inmiddels laten weten dat er in Voorburg-Midden sprake was van ‘een misverstand’. De onderneming zal het afval zoals van ouds blijven ophalen totdat alle benodigde ondergrondse containers er zijn. Naar verwachting is dat per 1 november het geval.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter