Nieuws
Bezwaar maken wordt moeilijker

Het wordt moeilijker bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeenteraad, B&W en de burgemeester. In de toekomst gaan ambtenaren bepalen welke bezwaren er nog bij een onafhankelijke commissie van bezwaar terecht komen.

Dat blijkt uit een nieuwe Verordening bezwaarschriften die B&W aan de gemeenteraad hebben gezonden. De nieuwe regels moeten de bestaande uit 2015 gaan vervangen. Volgens B&W is het nieuwe systeem erop gericht sneller tot een oplossing te komen en meer zaken informeel af te doen.

Op grond van de nieuwe verordening kunnen ambtenaren, voordat een bezwaar in behandeling wordt genomen, trachten de zaak in den minne te schikken (premediation).

Daarnaast wordt ‘ambtelijk horen’ ingevoerd. Dat wil zeggen dat ambtenaren zelf de bezwaarmaker horen als het gaat om ‘eenvoudige, niet politiek gevoelige of gebonden beschikkingen’. Wat daar precies onder valt bepalen de ambtenaren zelf. Dat ‘horen’ hoeft ook niet meer perse persoonlijk in een gesprek. Het kan ook telefonisch.

Het ‘ambtelijk horen’ vindt alleen niet plaats als de bezwaarmaker aangeeft door de commissie van bezwaar gehoord te worden.

Volgens B&W werkt het nieuwe systeem sneller en efficiënter. Er kan beter maatwerk geleverd worden waardoor ook het hostmanship (de overtreffende trap van klantvriendelijkheid) eer wordt aangedaan.

De nieuwe regeling moet op 1 januari 2018 in gaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter