Bij station Leidschendam-Voorburg komt, tijdelijk, een extra fietsenstalling. Die komt op het terrein van de voormalige bloemen- en plantenzaak Furore dat eerder dit jaar werd leeggeruimd en sindsdien braak ligt. De gemeente heeft met de projectontwikkelaar waarvan de grond is overeenstemming bereikt over een tijdelijk gebruik als fietsenstalling. Het terrein wordt geëgaliseerd, betegeld en voorzien van fietsennieten. William developments bv uit Rotterdam heeft al jaren bouwplannen voor Oosteinde 241, 243 en 245, doorlopend tot achter Laan van Leeuwensteijn 14. In 2012 werd er al een akkoord met de gemeente gesloten. Een jaar later ontstond er onenigheid over het bouwvolume. Sindsdien ligt de zaak stil. Bij station Leidschendam-Voorburg worden ook de bestaande stallingen vernieuwd en uitgebreid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter