Avalex hoeft afval niet meer wekelijks te komen ophalen. Het bedrijf kan het per 1 september ingevoerde systeem waarbij afval om de twee weken wordt opgehaald – buiten de bebouwde kom eens in de vier weken – handhaven.

Dat is het resultaat van een debat in de gemeenteraad over de zaak. Een motie van VVD en CDA om de afvalonderneming te verplichten het afval weer wekelijks te komen ophalen totdat er in de betreffende buurt genoeg ondergrondse containers zijn, werd verworpen. Voor stemden alleen de indieners en de fractie-Hohage.

Volgens de coalitiepartijen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks moet het beleid gewoon beter worden uitgelegd aan de burgers. Wethouder Floor Kist erkende wel dat er nu te weinig containers zijn voor plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD). Dat aantal zal worden opgevoerd. Minder PMD in het afval betekent veel minder restafval waardoor het niet meer wekelijks ophalen ook makkelijker wordt, aldus de wethouder.

VVD-gemeenteraadslid Louise Kortman schetste een beeld van inwoners die met zakken afval door de buurt lopen te slepen, met afvalzakken in de slaapkamer zitten, of die op balkons mondkapjes dragen omdat containers overvol zitten en stinken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter