D66-gemeenteraadslid Harry Blanke moet bij het Openbaar ministerie (justitie) verschijnen. Hij is uitgenodigd voor een gesprek. Tegelijk heeft hij schriftelijk te horen gekregen dat hem een boete wacht.

Aanleiding vormt het zogenoemde DVC-lek waarin Blanke de hoofdrol vervulde. Destijds deed waarnemend burgemeester Joan Leemhuis aangifte tegen het raadslid.

In een verklaring stelt fractieleider Stefan van de Griendt dat de fractie achter Harry Blanke blijft staan. Het gemeenteraadslid zal het gesprek met het Openbaar ministerie aangaan. Daarna zullen de fractie en Blanke zelf zich beraden op mogelijke verdere stappen.

De aangekondigde boete is een soort waarschuwing. Bij het DVC-lek ging het om het onroerendgoedproject Duivenvoordecorridor waarop de gemeente plots 18,8 miljoen euro verlies boekte.

De gemeenteraad stelde daarop in 2015 een onderzoekscommissie in. Blanke was daar lid van. Begin juni stuurde hij zonder medeweten van zijn mede-commissieleden een vertrouwelijk document ter controle aan de ambtelijk coördinator;  de schakel vormde tussen de commissie en het Raadhuis.

Harry Blanke erkende destijds dat hij onjuist had gehandeld en trad af als commissielid. De fractie van D66 schorste hem voor drie maanden.

Het Openbaar ministerie heeft twee jaar onderzoek in de zaak gedaan. Om strafrechtelijk aangepakt te kunnen worden moet er bij een lek sprake zijn van opzet, en moet het materiaal naar buiten zijn gegaan. Dat is beide in het geval-Blanke niet zo. De boete moet derhalve gezien worden als waarschuwing aan het adres van het D66-gemeenteraadslid.

Ook B&W kwamen met een verklaring. ‘Op 12 september 2017 heeft de officier van justitie een afdoeningsbeslissing genomen ten aanzien van het ingestelde strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de aangifte inzake schending geheimhoudingsplicht raadsenquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Voormalig wethouder Rozenberg en een betrokken ambtenaar van de gemeente kan strafrechtelijk geen verwijt worden gemaakt. Zij worden niet vervolgd. Er is volgens het Openbaar Ministerie voldoende bewijs dat raadslid de heer Blanke zijn ambtsgeheim heeft geschonden. De officier van justitie heeft het voornemen om aan hem een strafbeschikking uit te vaardigen’.

Wethouder Frank Rozenberg (GBLV) was verantwoordelijk voor het DVC-dossier. Hij kreeg de informatie die Blanke had verzonden via de betrokken ambtenaar. Hij hield de gegevens – vervat op een usb-stick – enkele dagen onder zich voordat hij de informatie aan Leemhuis afgaf. De betrokken ambtenaar was overigens niet in dienst van de gemeente maar werd ingehuurd. Nadat bekend was geworden wat hij met de informatie van Blanke had gedaan, werd hij ontslagen. Zijn naam wordt  angstvallig geheim gehouden.

Blanke zelf is na ongeveer een jaar gehoord door het Openbaar ministerie. Het Openbaar ministerie heeft in zaken als deze de vrije hand; men kan zo lang over het dossier doen als men nodig acht.

Pikant detail: morgenavond komen gemeenteraadsleden met burgemeester Klaas Tigelaar bijeen om te praten over integriteit. Dat beraad, achter gesloten deuren, vindt plaats op verzoek van de burgemeester.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter