Nieuws
Grote onzekerheid over sociale woningbouw

Er bestaat grote onzekerheid over de voorgenomen bouw van sociale woningen aan De Star, op bedrijfsterrein Overgoo en aan de Rijnlandlaan. B&W hopen nog voor de jaarwisseling aan de gemeenteraad te kunnen berichten wat er van de voornemens terecht komt. Mocht de bouw alsnog doorgaan, dan zijn de woningen niet voor 2019 beschikbaar.

Aan De Star in Leidschendam zouden 107 sociale woningen moeten komen. Daar is veel verzet tegen uit de buurt. De bouwplannen worden nu bijgesteld. Bovendien zorgt de A4 voor te veel geluidoverlast en is de betrokken woonwijk nu al slecht bereikbaar. Voor beide problemen moeten oplossingen bedacht worden. Mogelijk moet de planvorming worden gewijzigd.

Overgoo is aangewezen als locatie voor tijdelijke sociale woningbouw. Impact Ontwikkeling IV b.v., dat veel kantoren in het gebied bezit, wil echter komen tot een herontwikkeling. Daarin wil men de sociale woningbouw meenemen. Er wordt al een jaar gewerkt aan een akkoord tussen gemeente en Impact. Dat zou nog voor de jaarwisseling getekend moeten worden. Alsdan komt er duidelijkheid over de sociale woningbouw.

Aan de Rijnlandlaan waren 66 sociale woningen voorzien. Wegens protesten uit de buurt en vanuit de politiek zijn alternatieve ontwerpen gemaakt inzake bebouwingsdichtheid, bouwhoogte, situering van de woningen en maatschappelijke voorzieningen, hoeveelheid groen, speelplekken, schoolterreinen en verkeersveiligheid.

Een deel van de sociale woningen (30) zullen nu gebouwd worden in het gebied Klein Plaspoelpolder. De verwachting is dat er voor de jaarwisseling duidelijkheid is over het te realiseren planvoorstel voor het gebied.

De coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks wilde 30 procent van alle nieuwbouw uit sociale woningbouw laten bestaan. Van dat streven komt nu al niets terecht. Ook afspraken met woningcorporaties kunnen het tekort aan sociale huurwoningen niet opvangen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter