Nieuws
Actie tegen Voorburgse journalist maanden voorbereid

Al in januari 2016 liep er een onderzoek naar de Voorburgse journalist en activist Hans Holtrop. Het onderwerp werd op 20 januari besproken in stafoverleg op het Raadhuis tussen B&W, een aantal topambtenaren alsmede politiebaas Jaap de Kok. Daar werd ook besloten dat locoburgemeester Frank Rozenberg gemeenteraadsleden per mail zou adviseren lopende het onderzoek zelf geen actie tegen Holtrop te ondernemen.

Dit blijkt uit stukken die Holtrop zelf op basis van de Wet openbaar bestuur in handen heeft gekregen. Op 7 juni 2016 werd Holtrop opgepakt. Een leger van vijftien agenten doorzocht zijn woning en nam de nodige spullen mee. Het politieoptreden was het resultaat van een aangifte die een zevental lokale politici in februari 2016 tegen hem deden.

De  zeven waren burgemeester Hans van der Sluijs, de wethouders Floor Kist en Frank Rozenberg, alsmede de gemeenteraadsleden Hans Peter Klazenga (GBLV), Juliette Bouw (CDA), Stefan van de Griendt (D66) en Jeroen van Rossum (GroenLinks).

De aangifte was gebaseerd op mails die Holtrop hen periodiek stuurde waarin hij ageerde tegen, onder andere, de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum op landgoed Schakenbosch. Dat kwam volgens de zeven neer op ‘stalking’. Zij verweten Holtrop dat hij inbreuk maakte op hun persoonlijke levenssfeer, hen angst aanjoeg en hen negatieve en intimiderende teksten zond waardoor zij zich niet meer vrij voelden het publieke debat te voeren.

Uit de stukken blijkt verder dat burgemeester Van der Sluijs op 21 januari 2016 de fractievoorzitters in een speciaal beraad informeerde. Op 30 maart 2016 berichtte Jaap de Kok de deelnemers aan het stafoverleg dat er ‘over ongeveer twee weken’ een actie tegen Holtrop ging plaatsvinden. Een dag later kregen gemeenteraadsleden een presentatie over het geval-Holtrop van politiemensen verbonden aan de unit Crisis en crisisbeheersing.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter