Nieuws
Begrotingstekort mogelijk lager

Het begrotingstekort van de gemeente valt dit jaar mogelijk lager uit: geen 560.000 euro in de min doch 280.000 euro. Dat heeft wethouder Bianca Bremer (financiën) de gemeenteraad laten weten. Een nu al voorspelde extra tegenvaller in de uitgaven voor de jeugdzorg van 900.000 euro is echter niet meegerekend.

Dat het tekort lager uit lijkt te vallen komt vooral omdat de gemeente investeringen ter waarde van 4,6 miljoen euro van 2017 naar 2018 en latere jaren verschuift en omdat 700.000 euro die gereserveerd was voor sociale woningbouw op bedrijfsterrein Overgoo niet meer nodig is. Een bedrijf met onroerendgoed in dat gebied wil de woningen gaan bouwen.

Behalve de mogelijke extra tegenvaller bij de jeugdzorg – dit jaar werd al gerekend met een tekort van 1,8 miljoen euro – spelen prijsstijgingen in de bouw en meer indicaties voor huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ook een rol.

Voor de begroting 2018 voorspelt Bianca Bremer nu een overschot van 0,5 miljoen euro. Eerder dit jaar werd een tekort van circa 3 miljoen euro in 2018 berekend. Dat het beeld nu positiever is komt door hogere uitkeringen van het rijk aan de gemeente (zes miljoen euro). Daarentegen lopen de tekorten in het sociaal domein (ouderenzorg, jeugdzorg, gezondheidszorg en hulp voor werklozen) op met 1,8 miljoen euro ten opzichte van 2017.

De gemeente ziet financiële risico’s ter waarde van 9,9 miljoen euro. De voornaamste daarvan zijn het onroerendgoed project Duivenvoordecorridor (5,6 miljoen euro), prijsstijgingen in de bouw (1,2 miljoen euro), de jeugdzorg (0,7 miljoen euro), bodemvervuiling (0,5 miljoen euro) en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds (0,45 miljoen euro).

De financiële reserve van de gemeente staat komend jaar op 62 miljoen euro; voldoende om de risico’s op te vangen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter