Dat het niet goed gaat met het afval in deze gemeente, is langzamerhand wel bekend. De meeste inwoners weten totaal niet meer waar ze aan toe zijn.

Komt de vuilniswagen deze week nog wel? Welke bak moet ik dan buiten zetten? Wat mag er in zitten? Waar moet ik met de rest van mijn afval heen? Moet ik al afval scheiden? En wie haalt dat dan wanneer op? Of moet ik dat zelf ergens dumpen? Waar zijn die containers dan?

De beleidsmakers – B&W en afvalbedrijf Avalex – weigeren echter het beleid aan te passen. Nee, het is allemaal de schuld van de inwoners zelf. Die begrijpen het allemaal niet goed. De oplossing: nog meer uitleg!

Dus koopt de gemeente redactionele ruimte in het lokale huis-aan-huisblad. En daarin drukt men een ‘interview’ met verantwoordelijk wethouder Floor Kist (zelf tevens bestuurslid bij Avalex) af.

De naam van een schrijver ontbreekt waardoor de indruk dat het allemaal ‘fake’ is, alleen maar groter wordt.

De tekst van de bestuurder komt in grote lijnen overeen met een betoog dat hij vorige week dinsdagavond ook in de gemeenteraad hield, toen het weer eens over de afvalchaos ging.

Alleen brak Floor Kist in die gemeenteraad geen lans voor Avalex, zoals hij in het blad wel doet. Hij heeft het zelfs over ‘we’ waarbij volstrekt onduidelijk is of hij op de gemeente, Avalex of beiden doelt.

De wethouder verwees voor vragen zelfs naar het klanten contactcentrum van Avalex, inclusief telefoonnummer, openingstijden en email-adres. Nog niet zo lang geleden werd bekend dat ze daar een communicatieteam van negentien mensen hadden. Maar dat terzijde.

Van enige afstand tussen Kist en Avalex – met andere woorden: tussen B&W en een voor de gemeente werkende onderneming – is geen sprake meer. En dan wordt het lastig controleren.

Hoezeer de gemeente zich al heeft laten meezuigen in de afvalstory blijkt ook uit het volgende. Het gerenommeerde Centraal Planbureau (CPB) bracht vorige week een studie uit waaruit bleek dat het recyclen van plastic afval nauwelijks een milieueffect heeft.

Daarmee haalde het CPB de mythe dat het scheiden van plastic uit het huishoudelijk afval zo goed is voor het milieu, keihard onderuit.

En wat deed de gemeente? Die plaatste op de gemeentelijke website een bericht dat kunststof scheiden belangrijk was en bleef. Een tekst ingegeven door Midwaste, NVRD (de brancheorganisatie van afvalbedrijven), het Afvalfonds Verpakkingen en Vereniging Afvalbedrijven. Inclusief een persbericht van de vereniging.

De nood moet wel erg hoog gestegen zijn als de gemeente zich als onbezoldigde p.r.-medewerker van de afvalindustrie gaat opstellen. Alsof die instanties hun eigen bonen niet kunnen doppen.

Het bericht van de gemeente kreeg trouwens geen enkele aandacht. Terecht niet. De inwoners zijn mans en vrouws genoeg hun eigen gedachten te bepalen.

Duidelijk is dat de gemeente uit de bocht is gevlogen. En dat alles om recht te breien wat krom is: de invoering van een nieuw afvalsysteem op een moment dat niemand daar klaar voor was.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter