Nieuws
Gemeente sorteert voor: Avalex behouden

B&W willen Avalex ook in de toekomst behouden als afvalbedrijf. Dat blijkt uit een persbericht dat het Raadhuis verspreidde naar aanleiding van een beraad van gemeenteraadsleden uit de zes gemeenten die nu eigenaar van Avalex zijn. Dat beraad ging onder andere over de beste bestuursvorm van Avalex.

In het gemeentelijke persbericht staat letterlijk: ‘Beoogde uitkomsten van het proces zijn: zorgen voor een nog betere en efficiëntere dienstverlening voor inwoners, meer ruimte voor de gemeenteraden om te bepalen hoe zij de afvalinzameling in hun gemeente willen vormgeven. Avalex voert deze taken uit als private of publieke organisatie’.

Een private organisatie is een bedrijf; een publieke organisatie is in handen van de overheid. In dit geval de gemeenten.

Deelnemers aan het beraad zijn verbaasd over de insteek van B&W. Tijdens de bijeenkomst zijn zes scenario’s voor de toekomst van Avalex besproken. Daar is nog geen keuze uit gemaakt. De zes opties gaan van het behouden van de huidige situatie tot verkoop van Avalex aan een ondernemer, en een aantal varianten daar tussen.

Besluiten zijn inmiddels over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heen getild. Nu moeten eind 2018 knopen worden doorgehakt. Oorspronkelijk zou dat eind dit jaar zijn.

Avalex wordt bestuurd door een dagelijks bestuur van zes wethouders. In het algemeen bestuur zitten ook een aantal wethouders. Met name vertegenwoordigers van linkse en lokale partijen willen Avalex behouden om zo het beleid te kunnen sturen; bij VVD- en CDA-aanhangers  wil men daarentegen van die politieke invloed af. Avalex moet in hun ogen een normaal bedrijf worden.

Vanuit Avalex zelf wordt druk op de politici uitgeoefend zo min mogelijk aan te passen in de huidige structuur van de onderneming. Bij het beraad van de gemeenteraadsleden waren de directie en het personeel (middels leden van de ondernemingsraad) vertegenwoordigd. Tevens was Vincent van Woerkom er die sinds mei bij Avalex optreedt als ‘adviseur’ voor de bestuurlijke vernieuwing. Van Woerkom werkt ook voor de gemeenten Amsterdam en Zoetermeer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter