Nieuws
Rijkswaterstaat onderzoekt windturbine

De gemeente Den Haag heeft bij direct omwonenden van de Westvlietweg een brief bezorgd inzake een vergunningaanvraag voor de windturbine langs de A4. Den Haag is onlangs door de eigenaar van die turbine op de hoogte gebracht van het feit dat hij een vergunning moet aanvragen bij Rijkswaterstaat. Dit in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Rijkswaterstaat gaat de windturbine beoordelen in relatie tot doelmatig en veilig gebruik van rijksweg A4. Hiervoor wordt een uitgebreide procedure doorlopen. Eerst nadat Rijkswaterstaat een ontwerp-besluit heeft genomen, kunnen omwonenden hun zegje doen.

Het besluit wordt gepubliceerd, daarna is hiertegen beroep mogelijk. Tussen moment van aanvraag en beslissing zit een termijn van 26 weken, een half jaar. De gemeente Den Haag meldt dat zij geen rol speelt in deze procedure. De brief is aan de omwonenden verstuurd omdat hen zulks eerder dit jaar tijdens een bijeenkomst is beloofd.

Het CDA ziet in de gang van zaken een nieuwe kans de windturbine stil te zetten. De oppositiepartij heeft vragen aan B&W gesteld. Zo wil  het CDA weten of B&W op de hoogte waren van de benodigde vergunning en of men vooraf is geïnformeerd. Nu de vergunning er niet is moet de exploitatie van de molen worden opgeschort, meent het CDA. Derhalve moet de molen worden stilgezet. Het CDA noemt de hele gang van zaken ‘een nieuwe verrassing in dit turbulente project’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter