Nieuws
Plannen Schakenbosch versneld

De gemeenteraad gaat nog  deze maand oordelen over een zogenoemd ‘ruimtelijk kader’ voor bouwactiviteiten op landgoed Schakenbosch. Komende week zal een commissie uit de gemeenteraad een eerste discussie over de voornemens voeren. De ontwikkelaar wil er 325 woningen bouwen en een gezondheidscentrum realiseren.

Het ‘ruimtelijk kader’ vormt de basis voor een wijziging van het bestemmingsplan. Nu heeft landgoed Schakenbosch formeel een ‘zorgfunctie’. Om woningen te kunnen gaan bouwen moet het bestemmingsplan wijzigen. Als de gemeenteraad akkoord gaat kan het nieuwe bestemmingsplan er rond de jaarwisseling liggen. Daarna volgt een procedure van ter inzage legging, bezwaar en beroep.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een zogenoemd Open Raadhuis over de voornemens. De gemeente wil nog een klankbordgroep gaat vormen bestaande uit omwonenden en andere belanghebbenden die kunnen meepraten over alle plannen.

Tijdens de Open Raadhuis werd van diverse kanten betoogd dat het ruimtelijk kader te vaag is. Het gezondheidscentrum staat er niet als harde voorwaarde in net zo min als behoud van de Hulp- en heilkerk inclusief het Veurhuis.

Het groene karakter van Schakenbosch wordt wel genoemd maar wie het park gaat  onderhouden – en daarvoor moet  betalen – en welke bomen er blijven staan, blijft vaag. De maximale bouwhoogte (7 etages) is te hoog. Dat zou 4 verdiepingen moeten worden.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter