Nieuws
Te weinig ligplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg heeft in de Vliet te weinig ligplaatsen. Met name rond het Sluisgebied in Leidschendam is er een hoge bezettingsgraad van de ligplaatsen, soms overbezetting. De bezettingsgraad is bovendien in 2017 ten opzichte van 2016 toegenomen.

Dat stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland in een evaluatie van de vaarwegenverordening en het ligplaatsenbeleid. Gekeken is naar de ligplaatsen Delftsekade, Leidsekade, Sluiskant en Kerkbrug (Voorburg).

GS stellen dat de ligplaatsen rond de Sluis in Leidschendam erg in trek zijn bij passanten en omwonenden. Van alle in 2016 geconstateerde overtredingen van het afmeren buiten ligplaatsen, of het langer blijven liggen dan drie dagen, vonden de meeste in Leidschendam plaats.

Uit  de evaluatie is gebleken dat de piek in het vaarverkeer ligt tussen donderdagmiddag en zondagavond met een uitloper naar maandag. Stedelijk gebied met winkels en voorzieningen vormt een extra aantrekkingskracht.

De veiligheid scoort hoog bij de schippers, aldus GS. 92 procent is tevreden over de veiligheid op de vaarwegen in Zuid-Holland, inclusief de sluiscomplexen. Slecht scoren de afvalinzameling, de milieu-servicepunten en de planten in de vaarwegen. Daar is maar 33 procent tevreden over.

De provincie roept gemeenten op werk te maken van de afvalinzameling en de milieu servicepunten. In 2019 wordt er een nieuwe evaluatie gemaakt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter