Nieuws
Mist rond crematorium

In het najaar van 2015 kondigde de gemeente aan studie aan naar de komst van een crematorium. Een dergelijke instelling is er twee jaar later nog steeds niet. In de meerjarenbegroting 2018 – 2021 wordt weliswaar het woord ‘crematoria’ gebruikt, maar er is verder geen tekst over opgenomen in de toelichting, noch financiën. Volgens een zegsman van B&W is er ‘niets nieuws’ over het crematorium te melden. Het proces van onderzoek en beraad loopt nog. De gemeente kent drie begraafplaatsen: Parkweg, Rodelaan en Noorthey. Vanwege het historische karakter en de nabijheid van woningen het crematorium niet aan de Parkweg komen. Dat de gemeente zelf een crematorium bouwt en exploiteert, lijkt uitgesloten. Er moet dus een marktpartij gevonden worden die een en ander voor zijn rekening neemt. Een crematorium kan een alternatief bieden nu steeds minder mensen begraven willen worden en de inkomsten uit begraafrechten voor de gemeente terug lopen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter