Nieuws
Wensen inwoners leidend voor gemeente

De wensen van burgers zijn leidend in het handelen van de gemeente. De gemeente zal luisteren en ook laten zien wat zij met de inbreng van de inwoners – inclusief ondernemers en maatschappelijke organisaties – doet.

Dat staat in de Strategische visie die B&W hebben uitgebracht. De huidige visie (uit 2004) loopt formeel in 2020 af. Volgens B&W zoekt de gemeente actief naar samenwerking met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten.

Overbodige regels die eigen initiatief in de weg staan verdwijnen. Het realiseren van ideeën die Leidschendam-Voorburg nog mooier maken staat voorop. Omdat de drie kernen binnen de gemeente – Stompwijk, Leidschendam en Voorburg – verschillend zijn wil de gemeente per kern het gesprek aangaan.

De gemeente gaat de komende jaren voor een fijn woonklimaat met een passend woningaanbod. Nodig zijn levensbestendige woningen voor ouderen en voldoende woningen voor jonge gezinnen en jongeren. Daarnaast kan gedacht worden aan nieuwe woonvormen waar ouderen en jongeren samen gebruik van maken.

Een goed woonklimaat vereist voldoende voorzieningen. Voor jonge gezinnen en jongeren moet er geïnvesteerd worden in creches, horeca en recreatievoorzieningen in het groen.

De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van duurzame energie en het  terugdringen van energieverbruik. Bij een gezonde leefomgeving horen ook: alternatieve vervoersvormen, meer fietsen en een goed openbaar vervoernetwerk.

Om tot een vitale lokale economie te komen moet er meer ruimte komen voor ondernemen. Daarnaast moeten toerisme en recreatie een impuls krijgen.

In Leidschendam-Voorburg voel je je thuis volgens B&W. Je woont, onderneemt en recreëert er met plezier. Het is een groene gemeente met veel cultuur, de Vliet, parken en een mooi winkelaanbod. Grenzend aan Den Haag en het Groene Hart.

Het behouden en versterken van de huidige samenleving in de gemeente staat voorop. De gemeente moet mooi en levendig blijven. De verscheidenheid van de drie kernen is iets om trots op te zijn. Stompwijk als een hechte dorpsgemeenschap; Voorburg met het historisch centrum, de cultuur en de winkels in de Herenstraat; Leidschendam als levendige en ondernemende gemeenschap met groeipotentie.

De nieuwe visie – die vooral dient om het gemeentebestuur en de ambtenaren een richtsnoer voor hun  handelen te geven –  kent geen termijn. Bewust niet want B&W willen snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Van de nieuwe huisstijl die het gemeentebestuur eerder in relatie tot de visie aankondigde, is echter geen spoor te bekennen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter