B&W hebben een nieuwe strategische visie geformuleerd over de toekomst van de gemeente. Dat vonden de dames en heren kennelijk nodig.

Het oude stuk dateerde uit 2004. Had als titel ‘Blik op Leidschendam-Voorburg 2020’. Dat is het nog niet: 2020. Toch moest er een nieuw stuk komen. Vooruitlopend op het in werking treden van de zogenoemde Omgevingswet waar binnen gemeenten moeten gaan bepalen wat ze nou eigenlijk willen.

Blinkt het nieuwe stuk uit door verhelderende inzichten? Niet direct. Het is veelal een herhaling van het stuk uit 2004, alleen in andere bewoordingen. Geen wonder eigenlijk: de visie is vooral bedoeld voor B&W en de ambtenaren. Een leidraad voor het te voeren beleid.

Nu is de invulling van beleid afhankelijk van de op dat moment regerende coalitie. Dan kan zo’n stuk dus nooit erg concreet – lees: politiek – worden. Ten opzichte van het document uit 2004 praten we nu ineens niet meer over een schone stad (logisch gezien alle ellende met Avalex) of een goed bereikbare gemeente (er is geen initiatief ter zake genomen).

Dat de gemeente er voor iedereen is, werd in 2004 ook al betoogd. En de wens betaalbare woningen te bouwen voor jonge gezinnen en jongeren werd destijds eveneens verwoord. Er is alleen niets van terecht gekomen.

Nu lezen we over duurzaamheid, meer ruimte voor ondernemers en de wensen van burgers die leidinggevend worden voor het handelen van de gemeente. Lees: B&W en de ambtenaren. Het is een motto van GBLV. De zogenoemde ‘open bestuursstijl’.

De praktijk is echter een andere. Bij elke inspraakprocedure klagen burgers na afloop dat er niets met hun inbreng is gebeurd. Dat ze aanhoord zijn, maar verder niet. Oppositiepartij CDA hekelde onlangs deze vorm van ‘alibi inspraak’.

De visie getuigt van eenzelfde opzet. Op 7 september vond het laatste beraad met inwoners van Leidschendam over de visie plaats (Voorburg en Stompwijk waren eind augustus al aan bod gekomen). En op 22 september lag de kant en klare visie al op tafel. Een ongekende snelheid voor normaliter langzaam draaiende ambtelijke molens.

Het roept de vraag op hoe serieus de inbreng van de burgers is genomen. Was het stuk al niet voor 99,9 procent klaar? En dan beweren dat de wensen van de burgers leidend worden voor het handelen van B&W en de ambtenaren. Wie het gelooft.

Nu maar hopen dat de gemeenteraad er nog wat handen en voeten aan kan geven als de raadsleden de tekst moeten beoordelen. Alhoewel: in maart 2018 zijn er verkiezingen. Radicale standpunten zouden dan wel eens kiezers kunnen kosten. Dan is vaagheid veel veiliger.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter