Nieuws
Provincie akkoord met bouwplannen

De provincie Zuid-Holland kan instemmen met de plannen van Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Zoetermeer om in de periode tot 2030 zo’n 135.000 nieuwe woningen te bouwen. Woningen die binnen de bebouwde kom worden gerealiseerd en langs  de spoorbaan Den Haag – Dordrecht (behalve Zoetermeer).

Dat blijkt uit een brief van de Commissaris der Koning, Jaap Smit, aan Provinciale Staten naar aanleiding van de woonvisies die de diverse gemeenten in de provincie eind 2016 hebben ingediend. Smit vraagt wel speciale aandacht voor de sociale huurwoningen.

Gemeten vanaf 2010 zijn er tot 2030 in de provincie 230.000 nieuwe woningen nodig vooral in de regio Haaglanden, Rotterdam en Leiden. Van die woningen zijn er 75.000 al neergezet. Volgens Smit is er veel vraag naar nieuwe woningen; lopen de wachtlijsten voor sociale huurwoningen op; is er een druk op het zogenoemde middensegment (huur 700 tot 900 euro) en blijft de realisatie van nieuwbouw achter.

De provincie wil de schaarse ruimte efficiënt gebruiken. Gemeentelijke plannen om meer te bouwen dan nodig is, wijst de provincie af. Smit wijst erop dat er door het overlijden van ouderen veel woningen beschikbaar komen. Die ruimte dient benut te worden. Anders ontstaat leegstand en een waardedaling van de panden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter