Nieuws
Gemeente bouwt voor rijken

Tussen dit jaar en 2030 komen er 2090 nieuwe woningen in de gemeente. Daarvan bestaat 53 procent uit koopwoningen met een vraagprijs van meer dan 250.000 euro. Over dezelfde periode komen er 298 sociale huurwoningen bij met een huur van maximaal 710 euro per maand. Dat is 15 procent van de nieuwbouw.

Dat blijkt uit de Woningbouwmonitor Haaglanden 2017. In het coalitieakkoord van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks staat dat 30 procent van de nieuw te bouwen woningen in de sociale huursector moet vallen. Dat streven wordt met de huidige plannen niet waargemaakt. In 2016 kwamen er nul sociale huurwoningen bij, zo blijkt uit de monitor. In 2017 is dat opnieuw nul.

Vorig jaar kwamen er 24 woningen bij in Leidschendam-Voorburg. Voor dit jaar wordt gerekend op 60 nieuwe woningen. In 2018 zouden er 1310 nieuwe woningen beschikbaar moeten komen. In de periode daarna tot 2025 fluctueert dat tussen 70 en 100 nieuwe woningen per jaar.

Van alle nieuw te bouwen woningen is ongeveer de helft een rijtjeshuis, de andere helft bestaat uit flats. Het merendeel van alle nieuwe woningen wordt binnen de bebouwde kom neergezet (circa 60 procent).

De plannen voor de bouw van 298 sociale huurwoningen bestaan al jaren. Tot nu toe is er nog niets van terecht gekomen. De panden waren voorzien voor De Star, Overgoo en Rijnlandlaan. Aan de Star zijn er milieuproblemen. Bij Overgoo moet de gemeente nog een deal maken met een ontwikkelaar. Bij de Rijnlandlaan zijn omwonenden tegen. De voornemens vinden ook geen genade bij de politieke partijen.

Als de woningen er toch komen zijn ze niet eerder dan in 2019 beschikbaar. Het aantal van 1310 nieuwe woningen voor 2018 in de hele gemeente, wordt dan ook niet gehaald.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter