Nieuws
B&W wisten van niets inzake windmolen

B&W wisten niet dat er voor de windmolen aan de A4 nog een vergunning nodig was van Rijkswaterstaat. Men kwam daar pas achter door de brief die de gemeente Den Haag onlangs aan bewoners van het Zeeheldenkwartier verzond. Dat die brief verzonden zou worden was ook onbekend.

Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van het CDA-gemeenteraadslid Jaap Geluk. Naar aanleiding van de komst van de windmolen en alle commotie daarover, hadden B&W van Leidschendam-Voorburg en Den Haag eerder besloten maandelijks te overleggen over zaken langs de grens van beide gemeenten. Dit om niet ‘overvallen’ te worden.

B&W zeggen ‘verbaasd’ te zijn dat Rijkswaterstaat nu pas met de vraag om een vergunning komt. De molen staat er al een jaar. Dat de vergunning er niet is, betekent niet dat Rijkswaterstaat de molen nu zal laten stilzetten, aldus B&W. Rijkswaterstaat wacht eerst een risicoanalyse af. Bovendien denkt Rijkswaterstaat dat er een vergunning voor de molen zal worden afgegeven. Rijkswaterstaat is in deze het bevoegde gezag.

Het PVV-lid van provinciale staten, Jeffrey Rijken, heeft inmiddels vragen aan Gedeputeerde Staten over de gang van zaken gesteld. Hij zegt ‘verbijsterd’ te zijn dat de windmolen kan blijven draaien. Rijken vraagt zich af hoe het mogelijk is dat hier kennelijk andere wetten en regels gelden dan voor ‘normale’ burgers. Indien die stelling onjuist is, wil het Statenlid weten waarom de molen niet wordt stilgezet.

,,Zijn Gedeputeerde Staten van plan de bewuste ondernemer te dwingen direct de windturbine stil te zetten tot de juiste vergunningen binnen zijn? Zo nee, waarom niet? Zijn Gedeputeerde Staten het met de PVV eens dat het enige bevredigende eindresultaat is dat de sloophamer tegen deze windturbine gaat en dat de bewoners in Leidschenam-Voorburg verlost worden van alle overlast die door deze windturbine wordt veroorzaakt’’, aldus Rijken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter