Nieuws
Botsing over sociale woningbouw

PvdA-fractieleidster Marjan van Giezen en D66-wethouder Lia de Ridder zijn in botsing gekomen met de oppositiepartijen CDA en de fractie-Hohage inzake de sociale woningbouw in de gemeente. CDA en Hohage verwijten Van Giezen en De Ridder zich niet te houden aan de belofte dat bij nieuwbouwprojecten 30 procent van de woningen in de sociale sector moet zitten.

De kwestie kwam aan de orde bij het bouwplan voor landgoed Schakenbosch: 325 woningen waarvan 10 procent zorgwoningen en 10 procent woningen in het zogenoemde ‘middensegment’ (maandlast 700 tot 900 euro). Nadat Marjan van Giezen de plannen had omarmd, kwamen Philippine Hohage en Jaap Geluk (CDA) met hun vragen over de 30 procentregel.

Van Giezen verdedigde zich door te stellen dat de 30 procent een gemiddelde is over de hele gemeente. ,,Bij dit project kiezen wij voor het groen’’, zo zei de PvdA-leidster. ,,Dat willen we behouden.’’ Verder wees zij erop dat meer sociale woningen miljoenen euro’s kost; geld dat de gemeente niet heeft.

Wethouder Lia de Ridder stelde dat er 20 procent van de te bouwen woningen in de sociale sector valt: de zorgwoningen en het midden segment. Zij noemde 20 procent het maximum in het ‘hoogwaardig woonmilieu dat wij hier willen’. Ook zij wees op de kosten van sociale woningbouw en het feit dat het hier gaat om een project van een ontwikkelaar: ,,een particuliere zaak. Het moet wel levensvatbaar zijn.’’

In het coalitieakkoord tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks staat inzake de woningbouw: ‘wij hebben daarbij speciale aandacht voor het percentage van 30 procent sociale woningbouw in de gemeente’. Jaap Geluk vroeg een opgave van alle bouwplannen en de sociale woningbouw daar binnen, alsmede een totaal percentage op dit moment.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter