Nieuws
Zorgcentrum Schakenbosch onzeker

Het is nog allerminst zeker dat er een zorgcentrum op landgoed Schakenbosch komt. Als ‘zorgpartijen’ er niet aan meewerken, komt het er niet. Zorgverzekeraars hebben tot nu toe geen zin in het project te stappen.

Dat heeft Tijmen Schrauwers, hoofd planontwikkelaar bij MeyerBregman, in een vergadering van een raadscommissie over het plan gezegd. MeyerBregman is via een aparte b.v. eigenaar van Schakenbosch. Men wil er 325 woningen bouwen waarvan tien procent zorgwoningen. De zorgwoningen vervallen als het zorgcentrum er niet komt.

In het zorgcentrum zouden een huisarts, een huisartsenpost, een 24-uurs spoedpost, een apotheek, een zorgwinkel en een spreekuur van medisch specialisten moeten komen alsmede 40 bedden voor opnamen. Verder fysiotherapie, een prikpost, tandarts, mondhygiëne, tandtechniek, GGZ ouderenbegeleiding en een organisatie actief in de verpleegkunde en thuiszorg. Mogelijk ook fitness en andere op preventie gerichte diensten.

 

Alle fracties in de gemeenteraad willen dat het zorgcentrum en de zorgwoningen er komen. Men riep wethouder Lia de Ridder op zich daar hard voor te maken en deze zorgvoorzieningen ook vast te leggen in een zogenoemd ‘ruimtelijk kader’ voor  de bouwplannen.

De wethouder weigerde dat. Zij noemde de zorg ‘belangrijk’ en gaf aan dat de gemeente de plannen ‘stimuleert’. Zij zag echter geen coördinerende taak voor de gemeente in deze. Zaken ‘vastleggen’ wees zij van de hand.

Volgens De Ridder is het aan de ontwikkelaar en de marktpartijen het zorgcentrum en de zorgwoningen te realiseren. Zij beloofde wel naar de gemeenteraad te zullen komen voor overleg, mochten het zorgcentrum en de zorgwoningen er niet komen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter