De gemeente houdt een deel van de inhuur van externe deskundigen geheim. Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van gemeenteraadslid Philippine Hohage. Hohage had gevraagd naar een uitsplitsing van de uitgaven voor externe deskundigheid. De uitgaven waren in 2016 in totaal 6,9 miljoen euro volgens B&W.

In een opgave die het gemeenteraadslid stond een optelling van uitgaven die uitkwam op 2,6 miljoen euro. Hohage vroeg naar een onderbouwing van dat verschil.

‘U heeft ons verzocht om de volgende selectie te maken: Welke externe rechtspersonen (adviesadviesbureaus, onderzoeksbureaus, bureaus die ingehuurd zijn voor de uitvoering van of voor gemeentelijke taken, consultants, beleidsmedewerkers en adviseurs in het algemeen) zijn door de gemeente ingehuurd? Deze selectie telt niet op tot de betreffende 6,9 miljoen euro omdat het niet het totaal aan inhuur betreft’.

Philippine Hohage bestrijdt dat zij om een selectie vroeg. ‘Ik heb u naar alle externe inhuur gevraagd. Het bedrag dat u mij nu verstrekt, is veel lager dan eerder is gemeld’. Grote vraag is nu welke externe expertise die de gemeente inhuurde buiten de berekening is gebleven en waarom. Al eerder waren facilitaire diensten (schoonmakers, bodes etcetera), uitzendpersoneel en ingehuurd personeel dat geen beleidsmedewerker of adviseur was (zoals catering) uitgesloten. Hohage: ,,Dit kán helemaal niet. Ik ga maar weer nieuwe vragen stellen.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter