Nieuws
Regeling bezwaar maken opnieuw bekeken

B&W gaan een voorstel om de regeling op grond waarvan burgers bezwaar kunnen maken tegen bijvoorbeeld vergunningen of besluiten van B&W zelf, aan te passen, opnieuw bekijken. Dat heeft burgemeester Klaas Tigelaar bekend gemaakt.

Onlangs stelden B&W voor om niet meer alle bezwaren bij een commissie van bezwaar terecht te laten komen. Ambtenaren zouden de mogelijkheid krijgen bezwaren telefonisch te behandelen, of zelf de bezwaarmaker te horen. Bij welke bezwaren dat zou gebeuren, konden de ambtenaren zelf gaan beoordelen.

In een vergadering van een gemeenteraadscommissie maakten woordvoerders van alle fracties zich druk over de termijn waarbinnen een burger bezwaar kan maken. Die termijn is 6 weken, maar vaak is volstrekt onduidelijk wanneer die in gaat. Bovendien blijken door de gemeente zelf genoemde data regelmatig niet te kloppen, of van elkaar af te wijken (gemeentesite en elders).

In het geval van afwijkende data krijgt de bezwaarmaker nu te horen dat zijn bezwaar niet ontvankelijk is want te laat ingediend. Coalitiepartij GBLV wil dat er in die gevallen een zekere coulance wordt toegepast. Daarvoor is er steun van GroenLinks en ChristenUnie/SGP.

Het feit dat de bezwaarmaker een ambtelijke afdoening van het bezwaar kan afwijzen en dus de gang naar de commissie van bezwaar kan maken, blijkt niet uit de nieuwe regeling. Bovendien moet helder zijn dat de ambtenaar die het bezwaar behandelt niet dezelfde is die de zaak eerder beoordeelde.

Daarnaast bleken er vragen of de nieuwe regeling wel spoort met de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter