Nieuws
B&W willen sociale woningbouw ‘afdwingen’

Als in nieuwbouwplannen minder dan 30 procent van de te bouwen woningen in de sociale huursector valt, moeten de initiatiefnemers per niet gebouwde woning een bedrag aan de gemeente gaan betalen. Bestaat meer dan 30 procent van de te bouwen woningen uit sociale huurwoningen, dan krijgen de initiatiefnemers een geldbedrag van de gemeente.

Dat schrijven B&W aan de gemeenteraad. Zij willen daartoe een Bestemmingsreserve verevening sociale woningbouw opzetten. Kortweg een vereveningsfonds. Hoe hoog de boetes en premies worden zullen B&W bepalen aan de hand van de grondprijzen.

De coalitie bestaande uit GBLV, D66, PvdA en GroenLinks had als beleidslijn dat 30 procent van alle nieuwbouw in de sociale sector moest zitten. Van dat beleid komt niets terecht. In maart 2018 eindigt de coalitie; dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Van het totale woningbestand in de gemeente is 25 procent sociale sector. Tot 2025 worden er zo’n 2100 woningen gebouwd. Daarvan hebben er 390 het etiket ‘sociaal’. Het boete- en premiesysteem moet voor de bouw van meer sociale woningen gaan zorgen.

B&W erkennen in een nota Beleidsregels sociale woningbouw dat gerealiseerde en toekomstige plannen onvoldoende aansluiten op de vraag van de markt, en de ambities van de gemeente. Er is al een tekort aan sociale huurwoningen en de vraag zal alleen maar stijgen.

In ‘rustig stedelijk woonmilieu’ moet 35 procent van de woningen in de sociale sector zitten. Bij ‘hoogwaardig stedelijk woonmilieu’ kan dat 20 procent zijn, aldus B&W. In het algemeen willen B&W vasthouden aan de 30 procent tenzij de initiatiefnemers de gemeente kunnen overtuigen dat het minder moet worden.

Door samenwerking tussen alle betrokken partijen aan te jagen willen B&W meer sociale woningbouw voor elkaar krijgen. Daarnaast wil men nieuwbouwplannen gaan toetsen aan de nieuwe regels, de behoefte aan woningen en de ambities van de gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter